Koniec a začiatok – o posune z 2020 do 2021

Táto časť roka je špeciálna, lebo ju takou robíme.

Je to čas dobrý na to, aby sme prerušili ruch bežného života, premýšľali o sebe, o uplynulom roku, išli hlbšie do seba a začali vytvárať víziu pre nasledujúci rok.

Príroda nám v tom tiež pomáha. Slnečné svetlo začne opäť pribúdať. Môže pribúdať aj naše vnútorné svetlo. Je to aj čas, keď je zem najviac v stiahnutí a koncentrácii (na severnej pologuli), čo veľmi podporuje aj ľudské sústredenie.

Tomuto špeciálnemu obdobiu, od 25. decembra do 6. januára, sa zvyklo hovoriť „12 svätých nocí“. V nich sa predrozprával príbeh nového roka na duchovnej úrovni ako príbeh z pohľadu duchovného oka. Nový impulz pre každý mesiac ďalšieho roka vstupuje do prúdu času na to, aby bol v čase rozvinutý. Táto špeciálna kvalita týchto dní a nocí je tradovaná už od dávnych čias.

Práve táto časť roka nám poskytuje výnimočnú príležitosť na proces tvorenia vízií jednotlivcov, rodín a iniciatív.

Obdobie medzi 25. a 28. decembrom je veľmi podporujúce na reflektovanie končiaceho roka. Sme ešte v ňom, ešte stále v nás rezonuje, preto potrebujeme vynaložiť isté úsilie na to, aby sme si vytvorili od neho odstup a ocenili jeho bohatstvo, uznali jeho limity a otvorili si myseľ pre to, čo sa z neho vieme naučiť. Je to tiež vhodný čas na vytvorenie nových možností na zmenu a rozvoj v ďalšom roku, pred tým, ako rozhodnutie urobíme.

Je čas otvoriť sa novým možnostiam, v súlade s tým, v čom sme sa poučili z nedávnej minulosti.

Dni medzi 29. decembrom a 1. januárom sú vhodné na rozhodovanie sa. Už sme zreflektovali uplynulý rok, vytvorili si možnosti pre zmeny, teda prichádza obdobie, v ktorom môžeme urobiť rozhodnutia do nového roka.

Je dobré si vytvoriť bod, ktorý je v budúcnosti – imaginatívne „budúce ja“ – z ktorého môžeme pozorovať tento špeciálny čas prechodu medzi rokmi. „Budúce ja“ je vždy potenciálne prítomné a s časťou jeho múdrosti sa môžeme spojiť aj teraz.

Nasledujúce dni, od 2. do 6. januára, pred tým, než sa vrátime ku každodennej rutine bežného života, je najvhodnejší čas na vytvorenie vízie o tom, ako prakticky môžeme realizovať naše nové rozhodnutia.

Tieto rozhodnutia v kombinácii s plánom ich realizácie sa stávajú víziou, s ktorou môžeme začať nový rok.

Yehuda Tagar

[Photo by freestocks.org from Pexels]