KONTAKT

Psychosophy Academy of Central Europe   (Akadémia Psychosofie pre Strednú Európu)

 

Štatutárna zástupkyňa Akadémie Psychosofie:

Miroslava Heribanová
+421 910 926 450

 

 

 

Public Relations management

Janka Holá
+421 911 350 064

 

 

 

 

E-mail:

slovakia@psychophonetics.com

pace.slovakia@gmail.com

Adresa školy:               Clementisova 20, Bernolákovo, Slovenská republika

 

Find us on Facebook:
Akadémia Psychosofie PACE Slovakia
ŠKOLA EMPATIE
ŠKOLA EMPATIE-Akadémia Psychosofie Bratislava

 

 

IČO:                              42 26 87 61
Dátum vzniku:          8.2.2013