fbpx

Kurzy pre osobný rozvoj

WORKSHOPY A SEMINÁRE
ZAMERANIE, OBSAH1. ZDRAVIE: SEBA-LIEČENIEMANAŽMENT BOLESTI –
BOLESŤ AKO POSOL VNÚTORNÝCH POTRIEB.

Participatívny prístup založený na Psychofonetike©.
painBolesť je neverbálna správa z vnútra psychiky a organizmu. Psychofonetika
© je metóda zrušností neverbálnej komunikácie, ktorá umožňuje trpiacemu “preložiť“ signály bolesti, prekonať blok inštinktívneho strachu z bolesti, a”čítať posolstvo” bolesti.
Psychofonetika
© využíva ako hlavné nástroje Vnímanie, Gesto, Vizualizáciu a Zvuky. Vďaka nim umožňuje riadenie bolesti na dvoch úrovniach: na akútnej, bezprostrednej úrovni má sekvencie jednoduchých organických cvičení, ktoré výrazne uvoľňujú príznaky bolesti. Pri riadení boleti v dlhodobom horizonte umožňuje riešiť hlbšie potreby za týmito symptómami, rozlišovať fyzické od emocionálnych príčin a liečiť rôzne stresy, ktoré rovnako spôsobujú bolesť ako aj vyplývajú z príznakov bolesti.PREVZIAŤ KONTROLU NAD PANICKÝMI ZÁCHVATMI

panicČeliť vnútornému strachu s Psychofonetikou©
Záchvaty paniky sa môžu stať najviac oslabujúcim zážitkom, ničia funkčné životy ľudí, ktorí sú väčšinou silní, kreatívni a zdraví. Rovnako ako keď nepriateľ v tieni na nás útočí zozadu v tmavom kúte, môžeme byť pripravení o kontrolu nášho života bez vysvetlenia či náhrady. V tradičnej medicíne nie je dispozícii žiadny známy liek, a agorafóbia je veľmi často nevyhnutným dôsledkom. Z rokov uplatňovania Psychofonetiky© na celú škálu ľudských podmienok sme zistili, že záchvaty paniky sú výsledkom kondenzovaných zvyškov starých úzkostí, zanedbané zhluky obáv, ktoré neboli dlhodobo riešené počas života. Zakorenia sa v tele, a z času na čas vystúpia na povrch, aby sa uzdravili a uvoľnili.
Potenciálne je objavenie sa záchvatu paniky príležitosťou k uzdraveniu a transformácii týchto starých zvyškov strachu a úzkosti. Ale najprv musíme sprístupniť potlačené skúsenosti v pozadí a komunikovať s nimi. Tento workshop predstaví, demonštruje a trénuje ľudí, ktorí trpia záchvatmi paniky, využívať základné nástroje tejto modality pre prieskum, uvoľnenie a starostlivosť o dynamiku, ktorá záchvaty paniky spôsobuje.

 PREKONANIE CHRONICKEJ ÚNAVY

Obnovenie stratenej životnej energie s Psychofonetikou©
únava
Chronická únava je vyčerpanie životnej energie. Jemný vnútorný ekosystém tela hromadí poškodenia vplyvom životného štýlu, negatívnych myšlienok, deštruktívnych emocionálnych vzorcov a nedostatočnou výživou. V určitom kľúčovom bode sa zlomí. Je to zničujúce pre trpiacich, ale potenciálne sa to môže stať zlomovým bodom pre vyvinutie schopnosti starať sa o seba, liečiť vnútorné zranenia a získať prístup k hlbším zdrojom pre život a kreativitu. Zdá sa, akoby sa chuť do života minula. Domnievame sa, že životná energia je skrytá v odpojených častiach systému. Musíme si rozvinúť hlbšie spojenie k sebe s cieľom znovu ju objaviť. To je hlavná hra pri zotavovaní z chronickej únavy.
Psychofonetika© umožňuje priame, ne-intelektuálne spojenie s vlastným vnútorným životom, ktoré umožňuje vyhľadávanie a obnovu stratenej energie spolu s hlbším spojením s vlastnou vnútornou bytosťou.2. OSOBNÝ ROZVOJ A STAROSTLIVOSŤ O DUŠEVNÉ ZDRAVIEVYKÚPENIE NEVINNOSTI – LIEČENIE SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA

innocences Psychofonetikou©. Sexuálne zneužívanie detí je najničivejším útokom na ľudské telo, dušu a ducha, na schopnosť rozvinúť svoje pravé bytie, na prirodzené právo na dôstojnosť, integritu a príležitosť k rastu do vlastného plného potenciálu. Spôsobuje syndróm vážneho oslabenia a ovplyvňuje to výrazný podiel populácie po celý život. Verbálna komunikácia a konverzačné poradenstvo majú len obmedzenú schopnosť prístupu, riešenia a napravenia rany v hĺbke psychosomatických prepojení. Zranenia dieťaťa žijú oveľa hlbšie, ani dospelá myseľ o nich nevie diskutovať. Tieto zranenia z podvedomia kontrolujú myseľ, farebnosť vnímania, reakcie aj interakcie. Psychofonetika© využíva zdroje expresívnej, neverbálnej komunikácie ako rozšírenie terapeutického rozhovoru. Uvedomenie si svojho tela, Pohyb, Vizualizácia a Zvuk otvorí nový dialóg medzi súčasným dospelým a jeho vnútorným zraneným dieťaťom, takže umožní hojenie. Na tejto prednáške budú načrtnuté, demonštrované a vysvetlené hlboké vhľady do dynamiky zážitkov sexuálneho zneužívania, ktoré boli objavené za roky psychofonetickej práce a jej procesov obnovy. Psychofonetika© umožňuje preniknutie do hlbokej pamäti tela a zaužívaných vzorcov prežitia. Zo skúseností ľudí, ktorí boli v minulosti sexuálne zneužívaní sme odhalili 5 charakteristických aspektov, ktoré sa stali základom pre nové pochopenie a liečbu tohto deštruktívneho stavu:
1) spontánna prítomnosť uložených minulých spomienok v súčasnosti,
2) psychika dieťaťa opúšťa telo, aby sa obránila proti traume,
3) pretrvávajúce poškodenia zo sexuálneho zneužívania ako súčasný stav toxicity,
4) existuje ochránená oblasť vnútri napadnutého tela, prostredníctvom ktorej je možný návrat psychiky do tela,
5) existuje potenciál nového duchovno/psychického zdroja, ktorý môže byť mobilizovaný na znovuobnovenie celistvosti človeka.OD ZÁVISLOSTI K SKUTOČNÝM POTREBÁM

zavislostPrekonávanie závislostí s Psychofonetikou© vďaka objaveniu skutočných potrieb, ktoré ich vyvolávajú .
Rieši všetky druhy závislostí – fajčenie, alkohol, drogy, hazardné hry, jedlo, sex, pornografia a závislosť na práci.
Závislosť uspokojuje sekundárnu potrebu prijatím ničivého zvyku. Nahrádza skutočnú potrebu, ktorá bola zablokovaná a potlačená v raných fázach nášho osobného vývoja. Pre zotavenie zo závislosti je potrebné preskúmať vzorce sekundárnych potrieb, objaviť potlačené skutočné potreby a nájsť zdravý, udržateľný spôsob, ako tieto skutočné potreby uspokojovať. Tieto procesy nie je možné plne uskutočniť len prostredníctvom verbálnej konverzácie. Vnútorný život komunikuje s nami neverbálne, prostredníctvom pohybu, vizualizácie a zvukov. To sú základné nástroje Psychofonetiky©, ktoré predstavíme na tejto prednáške a aplikujeme na workshope.PRESTAŤ FAJČIŤ

smokeFajčenie je jedným z najviac návykových ľudských zvykov. Fajčenie tabaku má dva druhy jedovatých účinkov. Fyzické poškodzovanie je široko známe. Psychologická otrava spočíva v oslabení schopnosti efektívne sa vysporiadať s potrebou zmeniť sa, transformovať a vyvíjať. Ale základom pre tento zvyk sú skutočné potreby, z ktorých každá sama o sebe je úplne oprávnená: súkromie, relaxácia, uvoľnenie stresu, potreba spojiť sa so sebou, potreba ochrany pred vonkajším tlakom a vnútorným nepohodlím, je potreba nastaviť si hranice atď. Keď sa nájde efektívne a konštruktívne naplnenie týchto potrieb, stratí sa potreba fajčiť.
Psychofonetika© sa môže dostať priamo do hĺbky základných potrieb, ktoré sú spojené s fajčením. Umožňuje efektívny rozvoj starostlivosti o seba, čo spôsobí, že fajčenie začne byť zbytočné.MANAŽMENT HNEVU

angerZakaždým, keď pocítime a vyjadríme hnev, je v tom zrnko vnútornej pravdy, ktorá ho motivuje, aktivuje a dáva mu energiu. Bohužiaľ toto zrnko pravdy má veľmi málo čo do činenia so skutočným dôvodom, ktorý naša vedomá myseľ dáva ako ospravedlnenie pre výbuchy hnevu.
Hnev je reakcia, rozšírenie základných obranných mechanizmov, ktoré podmieňujú naše prežitie. Ale obranné mechanizmy, ktoré si zavedieme v určitej fáze svojho života majú tendenciu fungovať aj v čase, keď ich už nepotrebujeme, dlho po dobe použiteľnosti. Cena by ale mohla byť pre vzťahy, prácu, pokoj v duši, pohodu a tvorivosť privysoká.
Každý neriadený výbuch hnevu môže byť vystopovaný až k pôvodnému zážitku, kde došlo k ublíženiu, ohrozeniu a útlaku. Ak sa podarí vysledovať zážitok, ktorý vyvoláva hnev, k jeho pôvodu vnútri pamäte tela – môže sa začať hojenie, uvoľnenie a transformácia.
Psychofonetika© sa špecializuje na sledovanie povrchových prejavov reakcie späť do pôvodného zážitku, ktorý ju spôsobuje v podvedomí. Vďaka kombinácii uvedomenia si tela, pohybu, vizualizácie a zvukov, môžno vstúpiť do “vnútornej komory” hnevu, postarať sa a vyliečiť zranenia a zablokovanú časť seba, ktorá je v nej skrytá. Potom už nahnevaná reakcia nebude potrebná a vytratí sa.
Tento workshop predstavuje základné nástroje a trénuje ich používanie pre kontrolu vlastného hnevu ošetrením jeho príčin.

 PRIVLASTNENIE PROJEKCIÍ

projectionPsychológia slobody pre budovanie komunít.
Privlastnenie osobných projekcií je najpraktickejšie cesta, ako prejsť vo vzťahu od ilúzie k realite. Ovláda nás všetko, čo nevieme o svojom vnútri a neprivlastníme si to.
Väčšina ľudských interakcií je ovplyvnená projekciami nášho vlastného psychologického obsahu, ktorý nemáme rozpoznaný v sebe. Všetky nové vnemy sú zafarbené našimi traumatickými a “nestrávenými” minulými skúsenosťami. Široká škála psychofonetických neverbálnych spôsobov komunikácie umožňuje prístup k týmto vnútorným obsahom, uznanie a starostlivosť o nevedomé potreby a závislosti. Ak ich vyčistíme, uvidíme skutočnú osobu namiesto toho, čo reflektujú naše projekcie. Potom môžeme vzťahy, stretnutia a komunity tvoriť na základe skutočnosti.PREKONÁVANIE REAKCIÍ – PSYCHOLÓGIA SLOBODY

reaktionZ otroctva reakcií k vedomému konaniu s Psychofonetikou©.
Reaktívne vzory správania, explozívne alebo implozívne ohrozujú integritu, pravdu a krásu ľudských interakcií. Reakcie sú opakujúce sa, predvídateľné, nutkavé spôsoby správania, ktoré sú deštruktívne pre naplnenie medziľudských vzťahov, vyvolávajú ľútosť a poškodzujú vlastnú duševnú pohodu. Nikdy nie je priama súvislosť medzi spúšťačom reakcie, a tým, čo ju skutočne spôsobuje. Psychofonetika© umožňuje vedomému “JA” preniknúť do “vnútornej komory” reakcie a odhaliť minulé zranenie. To umožňuje liečenie, ktoré ukončí reaktívny vzorec a nahradí ho slobodným, zvoleným, vedomým konaním. Psychofonetika© prináša “Psychológiu Slobody”.VINA, HANBA A SVEDOMIE

guilt shameVina, hanba aj svedomie používajú rovnaký význam slov pre úplne odlišné veci. Kým vina a hanba ničia ľudskú dôstojnosť, nezávislosť a celistvosť, svedomie je podstatou človečenstva v akcii. Múdrosť ľudského ducha (“JA”) môže poukázať na jasný rozdiel medzi týmito tromi prejavmi ľudskej morálky.
Využíva na to sériu výrazových prostriedkov komunikácie: vnímanie, pohyb-gesto, vizualizáciu a zvuky. Psychofonetika
© poskytuje vysoko efektívny proces orientácie v ľudskej duši a umožňuje rozlišovanie medzi rôznymi hlasmi, ktoré vnútri súperia.BIOGRAFIA A ŽIVOTNÝ SCENÁR

biographyPreskúmanie, prehodnotenie a liečenie životného scenára s Psychofonetikou©. Psychoterapeutické použitie biografických vrstiev v energetickom tele.
Workshop ponúka zážitkový proces prehodnotenia, preskúmania, privlastnenia a uctenia vlastného životného príbehu v spoločnosti druhých. Je to silná cesta uchopenia vlastného osudu. Vytvára príležitosť na uzdravenie minulých skúseností, znovu-vytvorenie vlastnej predstavy a preskupenie vlastných duchovných zdrojov pre obnovenie vízie svojej budúcnosti.
Psychofonetika© poskytuje škálu procesov pre prieskum, posilnenie a obnovenie hlbokých vnútorných zdrojov. Seminár môže znamenať bod zlomu smerom k tvorivejšej ceste životom.

 POTREBY V ŽIVOTNÝCH OBDOBIACH

life spanTypické problémy klientov v rôznych vekových skupinách, pozorované počas práce terapeuta v rámci poradenstva, psychoterapie a koučovania. Teoretické aj praktické štúdie typických problémov naprieč životnými obdobiami s unikátnymi znakmi vývojových rastových bodov v rôznych životných cykloch ľudí.

 

 


 

3. VZŤAHY & SEXUALITALIEČIVÉ RITUÁLY PRE VZŤAHY

innerUmenie vedomého vzťahu, ktorý smeruje ku vzťahu ako forme zasvätenia (iniciácie).
Iniciácia je proces vedomej transformácie danej ľudskej bytosti do jej vyššieho potenciálu, ktorý sa môže naplniť. Vďaka rituálom dokážeme povzniesť v čase a priestore prvky bežného života, aby sa stali nástrojom spirituality. Najsilnejší proces modernej iniciácie sa nedeje v chrámoch a kostoloch, ale na našom prahu: v našej obývačke, kuchyni, spálni, v rodinnom živote, práci a v našich sociálnych interakciách. Väčšina ľudí žije v bežnom stave nevedomých vzťahov. Pre vzťahy, ktoré majú byť povznesené k vedomej ceste rozvoja, sú nutné špeciálne rituály. Tento seminár má v úmysle podporiť prijatie ľudského vzťahu ako modernú iniciáciu prostredníctvom série rituálov, ktoré zlepšujú komunikáciu a zvyšujú empatiu. Rituály boli vyvinuté popri mnohoročnom vedení vzťahového poradenstva.ZVLÁDANIE STRESU A RIEŠENIE KONFLIKTOV V RODINE

familyZ vojnovej zóny do vzájomnej komunikácie.
Tréning efektívnych nástrojov pre vyjdenie z bežnej rodinnej vojnovej zóny do obnovenia komunikácie, porozumenia, praktickosti a mieru, v ktorej môže láska rásť. Ako vytvoriť perspektívu v reakcii? Ako identifikovať deštruktívne opakujúce sa projekcie? Ako obnoviť zdravé hranice? Ako počúvať, počuť a preukázať vzájomné porozumenie? Ako sa vidieť navzájom zvnútra? Ak má byť doma obnovený mier v rodine, na tieto otázky si potrebujeme nájsť praktické odpovede. V rámci workshopu budeme demonštrovať, ako možno tieto otázky riešiť tým, že prevezmeme praktickú zodpovednosť za vlastnú vnútornú dynamiku s použitím nástrojov Psychofonetiky©.VNÚTORNÝ MUŽ, VNÚTORNÁ ŽENA

conscious relationPsychofonetika v službách evolúcie vedomia.
V polovici 20. storočia sa muž a žena stali tak oddelenými, ako len dva archetypy môžu byť v priebehu celej ľudskej evolúcie. Odvtedy evolučný pohyb smeruje k opätovnému objaveniu archetypu „celého“ človeka, ktorý postupne preklenie priepasť, ktorá rozdeľuje našu ľudskú celistvosť na dve časti. Vnútorný muž rastie vnútri žien. Vnútorná žena v mužovi. Tieto príznaky sú viditeľné. Praktický vhľad prenesený do praxe cez Psychofonetiku©, môže premeniť krízu vo vzťahoch na príležitosť evolučnej transformácie.LIEČENIE SEXUALITY

sexualitySexualitu môžeme skúmať ako niečo, čo nás privádza k jednote z oddelenosti. Môže nás spojiť s našim najhlbším tvorivým potenciálom či s výšinami nášho duchovného bytia, alebo nás môže odlúčiť od oboch. Medzi nimi leží vzťah medzi sexuálnou túžbou a skúsenosťou, a jadro každej bytosti: JA SOM.
Je bežné očakávať od sexuality to, čo nikdy nemôže splniť – moje spojenie so sebou. Ak už som v spojení so sebou, sexualita zvyšuje moje sebavnímanie. Ak sa odmietam, sexualita ma ničí. S unikátnymi nástrojmi Psychofonetiky© pre prebudenie potenciálu vnútorných zážitkov, môže byť vytvorená prespektíva medzi vedomím a vlastnou skúsenosťou, prítomnosťou a minulosťou. S pomocou tohto pohľadu sa naše spolužitie s vlastnou sexualitou môže stať otvorenou knihou múdrosti a môže prísť nová sloboda a objaviť sa nová voľba, týkajúca sa našej sexuality. Najhlbší tvorivý potenciál žije bok po boku najhlbšiemu deštruktívnemu potenciálu ľudskej sexuality. Tento seminár je úvodom do celej rady nástrojov a prístupov, ktoré sú schopné transformovať sexuálne problémy z problémov na príležitosti pre transformáciu, uzdravenie a kreativitu.


4. DUCHOVNÝ ROZVOJ7 PODMIENOK PRE UDRŽATEĽNÝ SPIRITUÁLNY ROZVOJ

7conditionsTo, čo kedysi bolo prípravnou fázou pre pár vyvolených kandidátov pre iniciáciu, sa teraz rýchlo stáva nevyhnutnou prípravou pre ľudí, ktorí považujú ich osobný a profesionálny život za cestu rozvoja a učenia. Ašpirácia na duchovný rozvoj musí byť zakotvená v morálnom a osobnom rozvoji, aby bola zdravá, plodná a udržateľná. Moderná formulácia univerzálnych 7 podmienok pre duchovný rozvoj môže slúžiť ako príručka pre toto zakotvenie.
Psychofonetika© sa vyvinula zo záväzku previesť tieto základné normy do solídneho a praktického vzdelávacieho programu pre dospelých. S vybavením výkonnými nástrojmi transformačnej Psychofonetiky© sa celok 7-ich podmienok stáva základnou zmluvou etického a moderného osobného, interpersonálneho, profesijného, komunitného a organizačného rozvoja.TRANSFORMÁCIA KRÍZY DO PREKONANIA PRAHU

thresholdKrízu považujeme za pôrodný proces ďalšieho kroku vlastného rozvoja, utrpenie považujeme za pôrodné bolesti. S využitím Psychofonetiky© a jej neverbálnych nástrojov uvedomenia dokážeme použiť a mobilizovať potenciálne vnútorné zdroje, tak potrebné pre transformáciu krízy na príležitosť k rastu.
Archetypálne prekážky na prahu osobného rastu – Strach, Nenávisť a Pochybnosti, považujeme za prekážky Vôle, Cítenia a Myslenia. Môžu byť prekonané len prostredníctvom mobilizácie vyšších duševných schopností – Odvahy, Lásky a Tvorivosti. Cieľom tohto workshopu je mobilizácia týchto hlbokých vyšších zdrojov prostredníctvom povzbudzovania stretnutí s vnútorným rozmerom krízy.POVOLANIE AKO SPIRITUÁLNE HĽADANIE A LIEČENIE VÔLE

vocationVnútorná nezamestnanosť” pôsobí ako choroba. Psychofonetika© napomáha zotaveniu sa z tejto choroby, oslobodzuje lásku, slobodu, tvorivosť a záujem o život.
Kedysi sa tomu, čo dnes nazývame zamestnanie, profesia, práca a kariéra, hovorilo “volanie” alebo povolanie – hlas volajúci človeka do služby. Hlboko vnútri každý vie, že existuje osobitná úloha, ktorá čaká na splnenie, zvláštny dar, ktorý má byť daný, špeciálna vnútorná bytosť, ktorá sa má narodiť nájdením toho vlastného Po-volania. Pôrodný proces často vyžaduje kvalifikovanú “pôrodnú asistenciu”. Psychofonetika© poskytuje inovatívny prístup k odbornému poradenstvu, ktorý prepája vnútorné uzdravenie, tréning, zdroje a misiu, a nasmeruje k hľadaniu vhodného vonkajšieho tréningu a vonkajšieho zamestnania. To obnovuje prirodzenú súvislosť medzi rozvíjaním vnútorného bytia a hľadaním svojho vonkajšieho profesijného uplatnenia. 3 kľúčové otázky, ktoré sú na začiatku tohto procesu riešia hlboké zdroje lásky k činu, odvahu čeliť problémom, ktorým sa vyhýbame a vypočutie volania k „šľachetnej“ službe.


5. VEDOMÉ RODIČOVSTVO


parent-and-child
KOMUNIKÁCIA S NAŠIMI DEŤMI – KOMUNIKÁCIA S NAMI SAMÝMI

Vnútorný rozmer rodičovstva s Psychofonetikou©
Každé dieťa v mojej prítomnosti je zrkadlom môjho vlastného vnútorného dieťa, či sme si toho vedomí alebo nie. Cesta k pochopeniu svojich detí vedie k nášmu napojeniu na rezonanciu, ktorú vytvárajú vo našom vnútri. Tam leží kľúč k rozdielu medzi plynulosťou alebo zablokovaním našej schopnosti byť efektívnymi rodičmi našim deťom. Rodičovstvo môže byť opakovanie prekliatia z našej minulosti, alebo najmocnejšou príležitosťou privodiť zásadné uzdravenie potrebné pre náš budúci osobný, rodičovský a duchovný rozvoj. Psychofonetika© umožňuje efektívne komunikovať s hĺbkou nášho vlastného bytia a stopami z minulosti vďaka neverbálnym prostriedkom prieskumu a interakcie s našim vnútrom, ktoré je inak pred našou obmedzenou dospelou reflexnou mysľou skryté.RODIČOVSTVO AKO TVORIVÁ VNÚTORNÁ CESTA

parentingStarostlivosť o vnútorné dieťa s Psychofonetikou©
Rodičovstvo je potenciálne najsilnejšia príležitosť pre vhľad, uzdravenie, transformáciu a spiritualitu, ak sme zároveň ochotní byť rodičmi aj sami sebe. Všetky ľudské skúsenosti sú uložené v našom tele, dimenzii síl a procesov, ktoré vytvárajú a udržiavajú náš život. Rovnako ako letokruhy, všetky skúsenosti v nás žijú v prítomnosti po celú dobu. Každý dospelý nesie v sebe stopy a ozveny minulých vekov svojho života v ktoromkoľvek danom okamihu. Tie určujú správanie, reakcie, odozvy, prístup a bloky vnútorných zdrojov a energie, vzťahy, pohodu, kreativitu a zmysel pre smer a význam. “Vnútorné dieťa” v našej psyché je veľmi často obklopené obranou, inštinktívne vztýčenou v minulosti tvárou v tvár bývalým hrozbám.
Tieto obrany sú stále tam, prekrývajú našu vnútornú časť, v ktorej je skrytý nevyužitý potenciál pre rast. Všetky tieto vnútorné vrstvy sa intenzívne aktivujú prostredníctvom interakcií s inými ľuďmi, najmä s intímnymi partnermi a s našimi vlastnými deťmi. Väčšina ťažkostí v osobnom vzťahu,v rodičovstve a pri učení detí sú ozveny našich vlastných vnútorných dimenzií.
Riešením našich vnútorných reakcií na rodičovstvo a vzťahy, dosiahneme našu vlastnú dospelosť tým, že sa staneme rodičmi sami sebe. A tak sa stávame najlepšími rodičmi, akými môžeme byť pre naše deti.