fbpx

Kurzy pre terapeutov

ÚVOD DO PARTICIPATÍVNEJ MEDICÍNY


PREBUDENIE VNÚTORNÉHO LEKÁRA S PSYCHOFONETIKOU

inner healerLiečiteľ žije v každom z nás. Prebudenie k jeho praktickej inteligencie môže viesť k novému spôsobu participatívnej terapie, v ktorej ľudia zohrávajú hlavnú úlohu pri ich vlastnom uzdravení.
Vnútri všetkých živých organizmov nepretržite fungujú procesy údržby a vnútorné liečenie. Život má inteligenciu, štruktúru a vlastné zdroje, v súlade s pránickými, taoistickými, šamanskými a ďalšími dávnymi tradíciami. Ľudské nevedomie je vystavené tejto energii, nášmu vnútornému životu. Zvýšenie chorobnosti a uzdravovania môže byť rovnakou mierou dôsledkom tejto expozície. Psychofonetika je inovatívny spôsob prebudenia k tejto inteligencii a spolupráce s liečivými zdrojmi našej vlastnej životnej dynamiky. Táto nová forma spolupráce s našim vnútorným lekárom prináša novú formu participatívnej terapie.


LIEČIVÝ RITUÁL MOMENTU SO PSYCHOFONETIKOU

ritualsRituál je transformácia vedomého zámeru prirodzenej vnútornej a sociálnej zmeny do symbolického a dramatického aktu vytvorenia nového spojenia medzi oddelenými vnútornými a vonkajšími prvkami duše, tela, ducha ľudí, liečebného potenciálu, prírody, krajiny a vesmíru. Môžeme získať prístup k hlbšej dynamike zážitkov prostredníctvom verbálnej aj expresívnej, neverbálnej komunikácie a nových spôsobov poznania. A vďaka tomu môžeme vytvoriť nové stretnutia medzi vedomou mysľou ľudí, hĺbkou duše, tela a ducha, znovu prepojiť človeka s jeho hlbšími zdrojmi a s inými ľuďmi navzájom.


TÉMY PRE ŠPECIALISTOV


MANAŽMENT BOLESTI – BOLESŤ AKO POSOL VNÚTORNÝCH POTRIEB.

painParticipatívny prístup založený na Psychofonetike©.
Bolesť je neverbálna správa z vnútra psychiky a organizmu. Psychofonetika
© je metóda zručností neverbálnej komunikácie, ktorá umožňuje trpiacemu vypočuť a “preložiť“ signály bolesti, prekonať blok inštinktívneho strachu z bolesti, a”čítať posolstvo” bolesti.
Psychofonetika
© využíva ako hlavné nástroje Vnímanie, Gesto, Vizualizáciu a Zvuky. Vďaka nim umožňuje riadenie bolesti na dvoch úrovniach: na akútnej, bezprostrednej úrovni má sekvencie jednoduchých organických cvičení, ktoré výrazne uvoľňujú príznaky bolesti. Pri riadení bolesti v dlhodobom horizonte umožňuje riešiť hlbšie potreby za týmito symptómami, rozlišovať fyzické od emocionálnych príčin a liečiť rôzne stresy, ktoré rovnako spôsobujú bolesť ako aj vyplývajú z príznakov bolesti.

 


OD ZÁVISLOSTI K SKUTOČNÝM POTREBÁM

zavislostPrekonávanie závislostí s Psychofonetikou© vďaka objaveniu skutočných potrieb, ktoré ich vyvolávajú .
Rieši všetky druhy závislostí – fajčenie, alkohol, drogy, hazardné hry, jedlo, sex, pornografia a závislosť na práci.
Závislosť uspokojuje sekundárnu potrebu prijatím ničivého zvyku. Nahrádza skutočnú potrebu, ktorá bola zablokovaná a potlačená v raných fázach nášho osobného vývoja. Pre zotavenie zo závislosti je potrebné preskúmať vzorce sekundárnych potrieb, objaviť potlačené skutočné potreby a nájsť zdravý, udržateľný spôsob, ako tieto skutočné potreby uspokojovať. Tieto procesy nie je možné plne uskutočniť len prostredníctvom verbálnej konverzácie. Vnútorný život komunikuje s nami neverbálne, prostredníctvom pohybu, vizualizácie a zvukov. To sú základné nástroje Psychofonetiky©, ktoré predstavíme na tejto prednáške a aplikujeme na workshope.


SEBA-MANAŽMENT TERAPEUTA


PORADENSTVO „ON THE RUN“
seba-ochrana a zlepšenie práce s klientom

ontherunZručnosti, ktoré umožňujú byť prítomný, k dispozícii, sústredený a empatický pre požiadavky okamihu s pomocou psychofonetiky.
Zručnosť v otázkach schopností poskytovať krátke, sústredené, intenzívne okamihy efektívnej osobnej pozornosti voči klientom bez umenšenia sa, pričom rieši základnú potrebu uznania, porozumenia a empatie.