KRÍZA ALEBO PRÍLEŽITOSŤ? (FB live)

Online prednáška na FB s Yehudom Tagarom.
21.9.2021 / 18:00.
Tentokrát o premene krízy na príležitosť.

(V rámci série prednášok Školy Empatie).

Rastieme vďaka každej životnej skúsenosti, s psychofonetikou.

Každá kríza je ako malé stretnutie so smrťou: vytvára skúsenosť, kedy sa nemôžeme vrátiť tam, kde sme boli. Môžeme ísť iba dopredu. Každý krok v dospievaní a každá zmena je tiež taká.

V zásade, minimálne na osobnej úrovni, zmena, ktorá je nevyhnutná kvôli kríze, je zmena, ktorá sa musí odohrať tak či tak. Kríza nás prišla len prebudiť, aby posun, ktorý sa musí odohrať, nastal.

Pozor!
Zmena, ktorá prichádza s akoukoľvek krízou, nie je automaticky príležitosť na konštruktívnu premenu. Úlohou je transformovať krízu na vedomú zmenu. Niečo musí byť pustené. Niečo nové musí byť vytvorené – vo svete, vo mne.

A preto:
– Čo môžete urobiť keď nastala kríza?
– Ako zmobilizovať svoje vlastné zdroje, ktoré máme k dispozícii pre vysporiadanie sa s ňou?
– Ako je tu nápomocná psychofonetika?

Je prirodzené, že uprednostňujeme potešenie pred bolesťou – no osobný rozvoj môže pokračovať oboma smermi. Psychofonetika umožňuje objektívne pozorovanie seba samého. Vďaka nej človek nachádza príležitosť na učenie a rozvoj v každej jeho životnej skúsenosti.

Za týmto účelom Škola Empatie na Slovensku ponúka profesionálny tréning.

Sledujte nás online v živom vysielaní na FB Školy empatie!
Kedy: 21.09.2021 o 18:00
FB event: https://www.facebook.com/events/362299248858388?ref=newsfeed
Tešíme sa na Vás!
———————-
Celoročné štúdium Školy empatie: http://bit.ly/skola-empatie-studium
Workshopy a prednášky: http://bit.ly/skola-empatie-podujatia
Videá: https://bit.ly/skola-empatie-fb-videa