fbpx

PODMIENKY ŠTÚDIA V ŠKOLE EMPATIE


 

FORMA ŠTÚDIA
7 x 5-dňové intenzívne celodenné vzdelávanie a tréning v rámci každého ročníka. Každé stretnutie zvyčajne začína v stredu a končí v nedeľu. Uzavretá skupina, max. 25 študentov na skupinu. Stretnutia sa konajú v rozpätí 2-3 mesiacov a akademický rok trvá 13-15 mesiacov.
Naši študenti sa na obdobie štúdia sa môžu stať členmi občianskeho združenia PACE a svojimi mesačnými členskými príspevkami podporujú možnosť šírenia metódy Psychofonetiky na Slovensku.

 

MIESTO KONANIA
Košice/Bratislava

 

CENA
Cena zahŕňa 33 dní intenzívneho štúdia v jednom ročníku, supervízia k praxi, priebežná práca v malých skupinách a 2 dni záverečné ukončenie ročníka. Nezahŕňa ubytovanie, dopravu a stravovanie ani 4 povinné individuálne sedenia s psychofonetickým poradcom v rámci roka.
Cena 2.450€/jeden ročník. Platba je možná aj v splátkach. Pri uhradení naraz poskytujeme zľavu.

 

TERMÍNY
V súčasnosti je možné začať štúdium v januári 2020 (Košice) a v apríli 2020 (Bratislava).

Prvé intenzívne stretnutie organizujeme s cieľom poskytnúť možnosť zorientovať sa aj v priebehu, podmienkach a forme štúdia. Prihláška po absolvovaní prvého stretnutia sa považuje za záväznú. Do skupine je možné sa pridať v rámci prvého a druhého stretnutia, potom sa skupina uzatvára.

 

PODMIENKY PRIJATIA
vek nad 25 rokov, absolvovanie úvodného seminára, primerané fyzické a psychické zdravie

 

Prihláška na štúdium
Obsah štúdia
Aktuálne

 

informácie aj na
0905 754 450 – Miroslava Heribanová – PACE