fbpx

PODMIENKY ŠTÚDIA V ŠKOLE EMPATIE


 

FORMA ŠTÚDIA
7 x 5-dňové intenzívne celodenné vzdelávanie a tréning v rámci každého ročníka. Uzavretá skupina, max. 25 študentov na skupinu. Stretnutia sa konajú v rozpätí 2-3 mesiacov. Obvykle je aspoň jeden z dní sobota alebo nedeľa. Akademický rok môže byť dlhší ako 12 mesiacov.
Naši študenti sa na obdobie štúdia sa môžu stať členmi občianskeho združenia PACE a svojimi mesačnými členskými príspevkami podporujú možnosť šírenia metódy Psychofonetiky na Slovensku.

 

MIESTO KONANIA
Košice/Bratislava

 

CENA
Cena zahŕňa 33 dní intenzívneho štúdia v jednom ročníku, supervízia k praxi, priebežná práca v malých skupinách a 2 dni záverečné ukončenie ročníka. Nezahŕňa ubytovanie, dopravu a stravovanie ani 4 povinné individuálne sedenia s psychofonetickým poradcom v rámci roka.
2.450€/jeden ročník.

 

TERMÍNY
V súčasnosti je možné začať štúdium v januári 2020 (Košice) a vo februári 2020 (Bratislava)

Prvé intenzívne stretnutie organizujeme s cieľom poskytnúť možnosť zorientovať sa aj v priebehu, podmienkach a forme štúdia. 

 

PODMIENKY PRIJATIA
vek nad 25 rokov, absolvovanie úvodného seminára, primerané fyzické a psychické zdravie

 

PRIHLÁŠKA
Pre záujem o štúdium v Škole empatie môžete vyplniť kontaktný formulár: 

 

informácie aj na
0905 754 450 – Miroslava Heribanová – PACE