TERMÍNY ŠKOLY EMPATIE


 

SKUPINA F BRATISLAVA

ZÁKLADNÝ ROČNÍK

1.1. január 2019       10. - 14.1.2019
1.2. marec 2019        22. - 26.3.2019
1.3. jún 2019          6. - 10.6.2019
1.4. august 2019       21. - 25.8.2019
1.5. október 2019      23. - 27.10.2019
1.6. december 2019     4. - 8.12.2019
1.7. február 2020      1. - 5.2.2020


SKUPINA KOŠICE

ZÁKLADNÝ ROČNÍK

1.1. Október 2018         26.10 – 30.10.2018
1.2. Január 2019          
5 dní – posledná možnosť pridať sa
1.3. Marec 2019           
5 dní
1.4. Máj 2019               
5 dní
1.5. August 2019          
5 dní
1.6. Október 2019        
5 dní
1.7. Január 2020           
5 dní ukončenie ročníka + bonusový seminár

 

SKUPINA D

TRETÍ ROČNÍK

3.1. Júl 2019                       3.7. – 7.7.2019
3.2. September 2019          18.9. – 22.9.2019

3.3. November 2019           
13.11. – 17.11.2019
3.4. Január 2020                 
16.1. – 20.1.2020
3.5. Marec 2020                 
13.3. – 17.3.2020
3.6. Máj 2020                     15.5. – 19.5.2020

3.7. Január 2020                 21.8. – 25.8.2020

 

SKUPINA B + C
TRETÍ ROČNÍK

3.1 Január 2018                              06. – 10.01.2018
3.2 Marec 2018                               15. – 19.03.2018
3.3 Máj 2018                                   04. – 08.05.2018
3.4 Júl 2018                                     27. – 31.07.2018
3.5 September 2018                       05. – 09.09.2018
3.6 November 2018                        03. – 07.11.2018
3.7 Február 2019                             01. – 05.02.2019 ukončenie ročníka + bonusový seminár

 

SKUPINA A

ABSOLVENTI 3. ROČNÍKA

obhajoba a promócie 3. ročníka #1                   19. – 20.09.2017
obhajoba a promócie 3. ročníka #2                   10. – 11.02.2018

Nadstavbové štúdium pre absolventov 3. ročníka:
Psychologické teórie – spirituálna psychológia                      17. – 18.09. 2017
Tréning trénerov biografického workshopu                            08. – 09.02.2018
Biografický workshop pre absolventov 2. a 3. ročníka                              2018