fbpx

Akcie

AKCIE  BRATISLAVA  A  OKOLIE

zelené lesnaté hory a doliny, muž na vysokej skale17.1. Postav sa svojmu strachu a dosiahni svoj cieľ – Bratislava

Od prvotnej myšlienky po dosiahnutie cieľa  býva dlhá cesta, na ktorej stretáme viacero nástrah – prahov. Každý krok vpred je krokom  do neznáma a stratou pomyselnej istoty. Získam týmto krokom, či stratím? Čo keď zlyhám? Som dosť dobrý na to, aby som to zvládol? Som pripravený? – toto sú otázky, ktoré sa v nás ozývajú a neraz nás ochromujú.

 

malý chlapček sa nadšene pozerá do neba

28.1. Ako objaviť svoju Vášeň – osobné poslanie – Trnava

Cesta žitia svojho poslania je zriedkakedy priamočiara a jednoduchá. Niekto svoje poslanie objaví, keď má dvadsať rokov, niekto v tridsiatke a niekedy je to otázka zmeny smerovania a kariéry v zrelom veku. Vo väčšine z nás horí túžba zmysluplne sa realizovať, tvoriť a prinášať iným niečo, čo nás presahuje. Nie vždy sa pre to cítime plne vybavení, nie vždy k tomu máme potrebnú podporu. Ale vieme, že len chodiť do práce a zarábať na živobytie, to predsa nemôže byť všetko.

29.1. Šanca rozvinúť a naplniť svoj potenciál – Bratislava

Ak svoj potenciál naplno nerozvíjate, ostáva časť vašej duše v smútku. To vám bráni viesť skutočne naplnený život. Teraz to môžete zmeniť. Na workshope sa dozviete: Ako objaviť svoj potenciál? Čo bráni jeho rozvoju? Ako byť plne prítomný v tomto svete?

 

rôzné roztekané vodné farby

31.1. Umenie ako nástroj transformácie – Bratislava

Ľudská duša nie je vedec, filozof či počítač.  Je to v prvom rade umelec v tvorivom procese. Ak si prajeme pochopiť skutočné zámery druhého človeka, musíme mu načúvať za rámec slov a počuť ten bohatý duševný proces, ktorý je za vypovedanými slovami. Na to, aby sme toho boli schopní, musíme aktivovať a posilniť náš neverbálny, umelecký, imaginatívny živoť.
SKUTOČNÉ POZNANIE PRICHÁDZA ZO SAMOTNÉHO VYJADRENIA SA

 

4.2. Ako vziať svoj život do vlastných rúk – Bratislava

S naším vývojom stále častejšie hľadáme svoje vlastné odpovede, svoje vlastné liečenie, svoje vlastné smerovanie. Možno by sa nám páčilo zveriť sa do rúk iným, ale niečo v našom vnútri sa už neuspokojí s odovzdaním autority niekomu inému. Ako prevziať zodpovednosť za svoj život a naplniť ho?

 

7.2. Ako robiť správne rozhodnutia – Pezinok

Každý občas stojíme pred zásadným rozhodnutím, ktoré zmení celý náš život. A často nielen náš. Tá miera zodpovednosti a možné dôsledky. Ako sa rozhodovať správne?
Ako sa postaviť k rozhodnutiam, ktoré ovplyvňujú celý náš život? Dá sa nahliadnuť do budúcnosti na možné následky?

 

WORKSHOP: 4.3. Chronická únava ako príležitosť návratu k sebe samému – Bratislava

Chronická únava je vyčerpaná životná energia. V tele sa nazbierali dôsledky negatívneho myslenia, deštruktívnych emocionálnych vzorcov a nevhodného životného štýlu. V určitý moment pohár pretečie.

 

7.3. ORBIS HARMONIAE festival – Pezinok

Prednáška: ZÁKLADY PRE OSOBNÚ INICIÁCIU – 7 podmienok trvalo udržateľného duchovného rozvoja
Workshop: PSYCHOFONETIKA: PREBUDENIE SA DO CELISTVEJ BYTOSTI – metóda pre osobnú transformáciu 21. storočia

 

AKCIE  KOŠICE  A  OKOLIE

21.1. Ako uvidieť, rozvinúť a napĺňať svoj potenciál (KE)

Každý z nás prichádza na tento svet s určitými darmi. Nie všetky však nevyhnutne plne rozvinieme, nie všetky realizujeme. Ak sa však plne nerealizujú, ostáva časť našej duše v smútku. Ako objaviť svoj potenciál, čo bráni jeho rozvoju a ako byť plne prítomní v tomto svete?

22.1. Prekračovanie prahov na ceste k cieľu (PO)

Od prvotnej myšlienky po dosiahnutie cieľa  býva dlhá cesta, na ktorej stretáme viacero nástrah – prahov.

Každý krok vpred je krokom do neznáma a stratou pomyselnej istoty. Získam týmto krokom, či stratím? Čo keď zlyhám? Som dosť dobrý na to, aby som to zvládol? Som pripravený? – toto sú otázky, ktoré sa v nás ozývajú a neraz nás ochromujú.

spiral22-26.1. Základy psychofonetiky – Škola empatie v Košiciach (KE)

5 dňový intenzívny seminár Psychofonetiky a Školy empatie
– Môžete preskúmať, čo ste vždy chceli o sebe vedieť
– Môžete sa zbaviť čohokoľvek, čo vám už vo Vašom vnútri neslúži
– Môžete získať, čokoľvek Vám vnútorne chýba a pre svoj posun to potrebujete