fbpx

CELOSTNÁ MEDICÍNA

LIEČENIE,  TRANSFORMÁCIA,  POSILNENIE

 

Intervencia pri psychosomatických ťažkostiach,prekonávanie závislostí, riešení tráum z detstva, a liečbu bolesti. Pomáhame zvládať stres a úzkosť, a usilovať sa o pokročilé empatické porozumenie sebe a ostatným.

Úlohou metodickej empatie a psychofonetiky v oblasti liečby, starostlivosti o zdravie, duševné zdravie a liečenie formou integračnej a participatívnej medicíny je vzdelávať, povzbudiť  a uľahčiť ľuďom niesť osobnú zodpovednosť za svoje vlastné uzdravenie, zotavenie a pohodu na základe ich vlastných zdrojov a intuície.

Empatia, rovnako ako charita – začína doma. Hlbšia empatia s vlastnou realitou zabezpečuje neustály tréningový základ pre empatiu s ostatnými.

Všetky symptómy a prezentované problémy sú v tomto prístupe považované predovšetkým za príležitosť k hlbšiemu sebauvedomenie a osobnému rozvoju. Bohatá škála psychofonetických procesov prináša možnosť, ako sa ľudia môžu pozrieť na svoje vlastné podmienky cez symptómy základnej reality, ktoré ich spôsobujú. Na základe toho sa môžu objaviť potrebné vnútorné zdroje sily, uzdravenia, ochrany, čistenia a vyživenia, ktoré možno použiť pre seba aj ďalej, v domácom prostredí.

Teraputická a vzdelávacia práca metodickej empatie a psychofonetiky je rovnako relevantná pre ľudí, ktorí sa chcú zotaviť a rásť prostredníctvom svojich zdravotných problémov, ako aj terapeutom, ktorí chcú ďalej rozvíjať svoje existujúce odborné znalosti, aj pre ľudí, ktorí sa sami chcú stať terapeutmi pracujúcimi s metodickou empatiou a psychofonetikou.

Metodická empatia a psychofonetika je navrhnutá ako krátkodobá intervencia založená na získaní zručností, ktoré majú umožniť ľuďom, aby sami prevzali dlhodobú osobnú zodpovednosť za svoje vlastné blaho, čím predchádza vzniku závislosti na terapii.

Terapeuticko-lekárske aplikácie metodickej empatie a psychofonetiky sa vyvinuli prostredníctvom mnohoročnej spolupráce a klinických skúsenostiach na integračných klinikách: Therapy Centre Melbourne v Austrálii a na Syringa Health Centre v Južnej Afrike.

Participatívna / integračná / holistická medicína je názov pre celý rad psychofonetických intervenčných techník, ktoré umožňujú ľuďom, aby sa stali svojim vlastným praktickým terapeutom a liečiteľom. To, čo začal Yehuda Tagar v roku 1991 v Adelaide v Austrálii, sa vyvinulo v bohatú škálu seba-intervenčných metód, ktoré umožňujú ľuďom, aby zistili, čo oni sami robia pre tvorenie nezdravých príznakov, postarali sa o to, minimalizovali toto nevedomé sebapoškodzovanie, a mobilizovali a používali doteraz neznáme interné zdroje pre samoliečbu.

 

PONÚKANÉ WORKSHOPY / SEMINÁRE