Moje výzvy v rodičovstve

Chcete zlepšiť svoje rodičovské zručnosti?
Pozývame Vás na sériu 6 workshopov s Janou Múdrou.
Sú zamerané na zvládanie rodičovských výziev.
Možnosť stretnúť sa online alebo aj osobne v malej skupinke v Košiciach.

Čo ponúkame

– priestor na zdieľanie s inými rodičmi v malej skupinke
– proces, ktorý Vám uľahčí rodičovstvo
– empatia s dieťaťom cez empatiu k sebe
– priestor pre svoj rozvoj, lebo keď rastie naša empatia k sebe a k deťom, rastieme aj my ako ľudia

Hlavné témy

– empatia s dieťaťom cez empatiu k sebe
– vyčerpanie, vyhorenie v rodičovstve
– hnev na dieťa
– komunikácia s dieťaťom
– ako môže byť psychofonetika nápomocná na ceste rodičovstvom
– témy, ktoré prinesiete so sebou

Formy práce

– zdieľanie
– krátky teoretický úvod do témy
– práca v dvojiciach
– individuálny alebo skupinový psychofonetický proces
– malé úlohy medzi workshopmi

Čo je psychofonetika?

Je to metóda osobného rozvoja, ktorá využíva hlbšie zdroje inteligencie a komunikácie než bežne používame – vnímanie tela, gestá, vizualizácia a hlásky reči. Pomocou týchto nástrojov dokážeme komunikovať s našim vnútorným svetom a urobiť zmeny želaným spôsobom. Hlavným prínosom psychofonetiky je metodická empatia – sebauvedomenie sa stáva základom pre porozumenie iných.

Viac o psychofonetike »

Na workshopoch si predstavíme proces metodickej empatie, v ktorom dokážeme byť empatický k sebe a k dieťaťu zároveň. Nie je to niečo inštinktívne, je to metodické a dá sa to naučiť. Autorom tejto metódy je Yehuda Tagar, a ja mám tú česť podeliť sa s Vami o toto praktické učenie a zručnosti.

Cena

– prvé stretnutie 15 EUR /je možné zúčastniť sa len 1.stretnutia a nepokračovať/
– 6 stretnutí spolu – 60 EUR

Termín

➡každý utorok od 1.2. do 15.3., s výnimkou 8.3.
➡Prihlásenie a viac info na: janka.mudra@pace.sk alebo 0948216772
➡V prihláške prosím uveďte, či máte záujem o online stretnutia alebo osobné stretnutia v Košiciach!
➡Prihlásenie považujte za platné po obdržaní potvrdzujúcej správy o vašej registrácii.

O lektorke

Som psychofonetická koučka, counselorka, bývalá teta vo waldorfskej škôlke a učiteľka angličtiny na strednej a základnej škole.
20 rokov učím rôzne vekové kategórie a posledné roky sa najviac venujem dospelým v krátkych kurzoch, workshopoch a ako spolu-lektorka v Škole empatie v Košiciach.
Viem vytvoriť priestor, kde je všetko vítané, uznané, lebo len na základe tohto sa môžeme meniť.
Verím, že rodičovstvo je príležitosť vyvíjať sa a stávať sa každý deň vďaka našim deťom lepším človekom. Moja misia je, aby všetky deti mohli byť šťastné a základom pre mňa je pomôcť rodičom, ktorí sa chcú rozvíjať.

Event na FB »

Teším sa na Vás!