fbpx

O násPACE

je založená s vedomím, že bohaté kultúrne zdroje sú v kultúrach krajín strednej Európy naďalej živé a prístupné.
Hlavným cieľom akadémie PACE je zaviesť Psychofonetiku a jej aplikácie ako životaschopný a prístupný zdroj kultúrnej obnovy v krajinách strednej Európy.
Profesionálne vzdelávanie v oblasti Psychofonetiky chápeme ako vzdelávací, kultúrny a terapeutický impulz. PACE si dáva za cieľ podporovať a viesť aktivity prístupné pre všeobecnú verejnosť.

HISTÓRIA
2010-2011:              návšteva psychofonetických workshopov a seminárov v Maďarsku,
Jún 2012:                prvýkrát sme sa stretli na orientačnom seminári k Psychofonetike v Bratislave
December 2012:     navštívili sme seminár v Prahe, a spoločne s Yehudom Tagarom sme urobili rozhodnutie, rozvíjať
ďalšie vzdelávacie aktivity aj na Slovensku
December 2012:     zakladáme občianske združenie Psychosophy Academy of central Europe, v skratke PACE, ako
platformu pre aktivity na Slovensku a v okolitých krajinách
Február 2013:         otvárame 1. základný ročník a orientačné kurzy pre odbornú i laickú verejnosť.
Marec 2014:           otvárame 2. základný ročník
Apríl 2015:              presúvame sídlo spoločnosti ako aj väčšinu vzdelávacích aktivít do Bernolákova. Využívame
pohostinnosť rodinného domu k tomu, aby sme sa mohli ešte lepšie spojiť so všetkými vnútornými
procesmi, ktoré sprevádzajú osobný rozvoj človeka.
Október 2015:       otvárame 3. základný ročník. Popri tom pokračuje tretím ročníkom medzinárodná skupina zložená zo
študentov zo Slovenska, Čiech a Maďarska.
Január 2016:           prebieha vzdelávanie v Bernolákove, semináre v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a Lučenci.
Máj 2016:                začíname pripravovať otvorenie 4. základného ročníka
November 2016:    otvárame 4. základný ročník
December 2016:     začína príprava na otvorenie 5. základného ročníka v októbri 2017
Január 2017:           otvárame 2. ročník pre absolventov doterajších prvých ročníkov