fbpx

ORGANIZÁCIE , INŠTITUCIONÁLNY ROZVOJ

UDRŽAŤ, RÁSŤ, USILOVAŤ, AŠPIROVAŤ

 

Rozšírenie vzájomného porozumenia a zavedenie či urýchlenie pozitívnych zmien, rozhodovacie procesy, pracovná dynamika na pracovisku.

HUMANIZÁCIA PRACOVNÉHO MIESTA
Organizácia rastie, keď ľudia v nej rastú.
Líderstvo sa rozvíja len natoľko, nakoľko sa ľudia o seba starajú.

 

Ponúkame krátke, stručné, praktické, na mieru pripravené semináre a koučing cielené na profesijný rozvoj pre:

. osobnú udržateľnosť
. stres manažment
. prevenciu syndrómu vyhorenia
. komunikačné schopnosti
. metodickú empatiu
. manažment vnútorných zdrojov
. vyjednávanie a riešenie konfliktov
. prijímanie rozhodnutí a konanie na základe týchto rozhodnutí
. ocenenie ľudí
. ochrana domova od práce a ochrana práce od domova
. dôslednosť a spoľahlivosť

Manažment práce je primárne manažment ľudí, začína so sebou samým. Rozvoj práce, podnikania, organizácie – záleží nakoniec na rozvoji ľudí, ktorí v nich pracujú.

Práca je miesto, kde väčšina ľudí trávi väčšinu svojho života, počas svojich najlepších rokov a najlepších hodín. Pracovné miesto zhromažďuje ľudí za účelom robiť niečo s ľuďmi pre ľudí. Najvyšším výsledkom všetkej práce je dlhodobý efekt, ktorý má na ľudí a životné prostredie.

Z tohto dôvodu manažment každej práce je predovšetkým manažment ľudí, vrátane seba samého. Trhy a produkty, či služby sa vyvíjajú len vtedy, ak sa ľudia vyvíjajú v ich výrobe, poskytovaní a ich prijímaní.

Metodická empatia a psychofonetika sa špecializuje na pomoc ľuďom transformovať svoje pracovisko tak, aby tvorilo neustávajúcu príležitosť pre osobný, sociálny a profesionálny rozvoj.

 

PONÚKANÉ WORKSHOPY / SEMINÁRE