fbpx

OSOBNÝ ROZVOJ

ROZVINÚŤ POTENCIÁL, RAST, TRANSFORMÁCIA

Odolnosť, seba-starostlivosť, osobný rozvoj a transformácia, sebavyjadrenie, profesionálna udržateľnosť,


“Ak sa vieš rozvíjať sám, môžeš podporovať rozvoj aj v druhých”

Skutočnosť, sila a udržateľnosť všetkého, čo robíme, osobne aj profesionálne, závisí na skutočnosti, sily a udržateľnosti nášho osobného rozvoja. Meniť sa individuálne a sociálne je nevyhnutnou súčasťou ľudskej povahy, a meniaca sa tvár ľudskej civilizácie to odráža. Aby boli osobné zmeny prospešné, progresívne a udržateľné, vyžaduje to vhľad, zručnosti a vôľu.

Základom akejkoľvek funkčnej zmeny je schopnosť pozorovať, vidieť a preskúmať to, čo sa pokúšame zmeniť. Musíme to vidieť, aby sme to mohli zmeniť. Ale ako môžeme vidieť sami seba, svoje vnútro? Narodili sme sa s 12 bežnými zmyslami pre navigáciu vo vonkajšom svete, ale ani s jedným hotovým zmyslom pre seba-pozorovanie. Ten musíme vytvoriť z vlastnej iniciatívy.

Metodická empatia a psychofonetika je proces udržateľného rozvoja osobnosti, ktorý je založený na vlastnom vnímaní. 

Psychofonetika umožňuje vnímanie vlastnej skúsenosti, významov, vzorcov, zvykov, hlbokej prirodzenosti, spomienok, potenciálu prostredníctvom nástrojov hlbokej inteligencie: metodickej empatie, uvedomením si vlastného tela, gesta, vizualizácie a zvukov.

V psychofonetike sa celé telo stane reflexným zariadením, fungujúcim ako “rozšírený mozog”. Vedomým, napriek tomu spontánnym vyjadrením skúsenosti, pamäť tela komunikuje priamo s vedomou mysľou to, čo predtým bolo nevedomou dynamikou a skrytou skutočnosťou.

 

Psychofonetika ponúka pre osobný rozvoj predovšetkým tieto procesy:

Seba-prieskum – možnosť preskúmať každý aspekt svojej vlastnej skúsenosti.

Seba-posilnenie – možnosť transformácie každej ujmy a obmedzenia osobnej sily.

Doplnenie vlastných zdrojov – možnosť objavovania, vytváranie a mobilizácia doteraz neznámych a nepoužívaných vnútorných zdrojov múdrosti, sily, srdca, lásky, tvorivosti, intimity, odvahy, totožnosti a účelu.

Seba-liečenie – objav a aplikácie “vnútorného lekára”, ktorý je vlastný každej ľudskej bytosti.

Vnútorná sloboda – možnosť skúmania, porozumenia a prekonanie automatických vzorcov obrany, zvládanie závislostí, ktoré obmedzujú slobodné vyjadrenie sa vlastnej hlbšej prirodzenosti.

Umenie vedomého vzťahu – možnosť transformovať výzvy vo vzťahu na príležitosť k prehĺbeniu, obohateniu a vylepšeniu ľudských vzťahov všetkého druhu.

Vlastné vedenie – posilnenie a uvoľnenie vlastného „vnútorného vodcu“, stať sa svojou vlastnou duchovnou autoritou, učiteľom, vodcom a radcom.

Prekonávanie prahu – možnosť konfrontácie, liečenia a transformovania svojich vlastných aspektov tieňov, anti-človeka, Dvojníka – do vyššej dimenzie svedomia, múdrosti a sily.

Duchovný vývoj – možnosť transformácie životných výziev na príležitosti pre prejavenie svojho vyššieho duchovného potenciálu prostredníctvom zahrnutia a transformovania svojej danej existenčnej ľudskej reality.

Transformovať svoje schopnosti myslenia, cítenia a vôle do vyšších kompetencií empatie: vnímavá predstavivosť, vnímavá inšpirácia, vnímavá intuícia.

Odhalenie hlbšieho potenciálu lásky, múdrosti, svedomia a kreativity.

 

Psychofonetika je účinná aj pri týchto témach osobného rozvoja:

SOMATIKA
manažment bolesti
chronická únava
migréna a iné bolesti hlavy
ekzém a ďalšie kožné problémy
senná nádcha
opar
astma
chronický únavový syndróm
roztrúsená skleróza
spondylitída
artritída
Crohnova choroba
menštruačné bolesti
postnatálna depresia
bolesti chrbta
zvládanie stresu
vyhorenie

PSYCHOSOMATIKA
záchvaty paniky a iné druhy úzkosti
drogová závislosť
behaviorálna závislosť
sexuálna dysfunkcia
znížená imunita
psycho-metabolické problémy
paliatívna starostlivosť & poradenstvo pri rakovine

PSYCHOLOGICKÉ
vnútorné dieťa / vnútorné problémy dospelých
manažment zvládania krízy
reakcie
agresivita
projekcie
depresie
trúchlenie/žiaľ
trauma
sexuálne zneužívanie v minulosti
fyzické týranie v minulosti

VZŤAHY
rodičovské problémy
problémy vo vzťahoch
sexuálne problémy
poradenstvo pre páry
mediácia pre páry
rodičovstvo: deti, dospievajúci, hranice, vplyv na vzťah rodičov
komunikačné zručnosti
zvládanie konfliktov
budovanie komunít

OSOBNÝ A DUCHOVNÝ ROZVOJ
obnovenie tvorivosti
obnovenie intimity
obnova napriek kríze
rozhodovacie procesy
poradenstvo pre voľbu povolania
vnútorná autorita
konfrontácia vnútorných prahov
strach, nenávisť, pochybnosti
konfrontácia vlastného “Dvojníka”
rozvoj vlastného meditatívneho života
prekonanie umeleckých blokov

Klikni tu pre prehľad tém workshopov a seminárov