Otvárame celoročný kurz: Holistický koučing – sebarozvoj a sprevádzanie

 

CELOROČNÝ KURZ SEBAROZVOJA, SPREVÁDZANIA, KOMUNIKÁCIE A ZVLÁDANIA PREKÁŽOK

„Holistický koučing osobného rozvoja“

 

Bratislava/Bernolákovo: február 2022, Košice: september 2022

  1. Osobný rozvoj
  2. Profesionálny rozvoj – práca s ľuďmi
  3. Koučing a counseling

Stante sa tvorcom svojho života, prekonávajte prekážky! Buďte efektívni aj v sprevádzaní ľudí!

Začnete využívať prekážky v živote pre Váš vlastný osobný rast. Uvidíte, čo je nevidené. Naučíte sa postarať o tú časť seba, ktorá potrebuje liečenie.

Zároveň sa rozvíjajte aj profesionálne v chápaní ľudí a dynamiky duše a v prekonávaní prekážok.

Je možné sa dodatočne pridať do kurzu do začiatku 2. seminára.

Čítajte ďalej: popis kurzu »