Otvorený list kolegom a priateľom Psychofonetiky

PSYCHOFONETIKA 2017 – 2018

OTVORENÝ LIST PSYCHOFONETICKÝM PRIATEĽOM A KOLEGOM

 

Milí kolegovia, absolventi, študenti a priatelia psychofonetiky, metodickej empatie, humanizácie

pracoviska a psychofonetickej participatívnej medicíny,

Odkedy sa rok 2017 skončil, vnímam ho ako určité zahrievacie kolo toho, čo prichádza teraz:

potentný rok transformácie, posunu, kontrastov a celkového rozvoja na celom svete, ako aj v našom

malom, ale rastúcom svete psychofonetiky.

Počas roku 2017 sa psychofonetika postupne stala skutočnosťou na piatich kontinentoch. Začal aj

ukončil sa základný ročník v Izraeli (po prvý krát v hebrejčine). Týmto sa podarilo našu prácu skutočne

prezentovať v Ázii (ak by ste náhodou potrebovali pripomenúť, že Blízky Východ je súčasť Ázie). Vďaka

dvom koncentrovaným prezentáciám v Paname dorazila psychofonetika konečne aj do Ameriky (hoci

nateraz len do Strednej). V Austrálii pôsobíme od roku 1990, v Južnej Afrike od roku 2002, vo Veľkej

Británii od roku 2007 a v Európe (lebo Anglicko vlastne nie je Európa) od roku 2012. Semienka sú už

zasadené všade.

V roku 2017 sa taktiež konala Prvá Terezínska medzinárodná konferencia empatie s účasťou 70

delegátov, ktorej som bol iniciátorom a predsedom.

Na Slovensku, ktoré sa naozaj stalo medzinárodným psychofonetickým centrom s domovom v

Eche Homo v Bernolákove pri Bratislave, sme udelili prvé Diplomy v psychofonetickom poradenstve

prvej absolventke zo Slovenska Stanke Mikovej a prvému maďarskému absolventovi Petrovi Antalovi.

Očakávame, že do jari 2018 sa podarí získať diplom ďalším šiestim študentom tretieho ročníka zo

Slovenska, Čiech a Maďarska. Skupina D, ktorej študenti sa tu stretli zo Slovenska, Čiech, Veľkej Británie,

Nemecka, Rakúska a Panamy, úspešne ukončila základný ročník a väčšina pokračuje v roku 2018 v štúdiu

druhého ročníka. Skupina C ukončila svoj druhý ročník s väčšinou študentov pokračujúcich do tretieho

ročníka. A požehnaná skupina E začala v novembri 2017 prvý ročník so študentmi zo Slovenska, Veľkej

Británie, Nemecka, Kanady a Švajčiarska. Po prvý krát, odkedy psychofonetika v roku 2012 dorazila na

Slovensko, budeme mať paralelne študujúce tri skupiny študentov v troch ročníkoch. Týmto sa zavŕšil

presun aktivít Medzinárodného psychofonetického Inštitútu z Anglicka na Slovensko. Češničkou na torte

boli dve návštevy môjho syna Uriela, ktorý so mnou na Slovensku strávil prázdniny v auguste

a v decembri. Bolo to krásne. A bude to mať pokračovanie.

2017 bol tiež rokom, v ktorom sa mi podarilo predĺžiť si podnikateľské víza na Slovensku, čo je

pre mňa dôležitý mílnik mojej inkarnácie do Strednej Európy. V Lincolnshire sa konal štvrtý

postgraduálny seminár metodickej emaptie a starostlivosti o seba pre psychiatrov a ďalších profesionálov v

oblasti mentálneho zdravia s úmyslom rozšíriť túto prácu do ďalších častí Veľkej Británie pod vedením Dr.

Leely Monti, psychiatričky a našej seniorskej kolegyne vo Veľkej Británii.

V Maďarsku psychofonetika znovu ožíva vďaka partnerstvu PACE (Akadémia psychozofie pre

Strednú Európu) v EU/Maďarskom projekte pre medzinárodnú spoluprácu. Začiatkom decembra sa konala

séria prednášok v Budapešti a výsledkom je záujem maďarských vrcholových koučov a konzultantov

začať v apríly 2018 kurzy psychofonetiky a metodickej empatie v Budapešti. Ďaľším výsledkom tejto série

je spojenie s celkom novou krajinou, Rumunskom, vďaka Ani z Transylvánie. Psychofonetiku a metodickú

empatiu predstavím v Rumunsku na Konferencii Európskeho výboru certifikovaných poradcov

v Bukurešti. Taktiež dúfam, že potvrdia moju prednášku a seminár na aprílovej konferencii Rumunskej

asociácie certifikovaných psychológov (so zameraním na osobnostné poruchy) na tému Participatívna

starostlivosť o mentálne zdravie s psychofonetikou a Zotavovanie sa dospelých z traumy zo sexuálneho

zneužívania v detstve.

 

V apríli 2018 plánujeme v Kapskom meste v spolupráci s Dr. Jamesom Laportom znovu uviesť

psychofonetiku ako postgraduálny tréning pre zdravotníckych profesionálov v participatívnej medicine.

Začíname rokovať s 3 univerzitami na Slovensku a v Čechách o možnostiach uvedenia krátkych kurzov

psychofonetiky a humanizácie pracoviska do ich študíjnych programov. Viac o novinkách v tejto oblasti

neskôr.

 

Stanka Miková, naša koordinátorka PACE sa rozhodla sústrediť sa na svoju prax v psychofonetike

a našou novou koordinátorkou PACE sa stala Miroslava Heribanová. Žehnám Stankinmu zámeru

a vyjadrujem hlbokú vďaku za jej celoročnú prácu. Vďaka nej naša organizácia v srdci Európy

profesionálne upgradovala a rozvinula sa.

Stále nechávame otvorené dvere možnostiam obnovy psychofonetickej práce v Nemecku,

Austrálii, Izraeli, Palestíne a v Amerike. V roku 2018 budeme naozaj zaneprázdnení. Držte nám palce

 

Žehnám všetkým, ktorí kdekoľvek pracujú na humanizácii ľudskej spoločnosti. Je to veľká výzva.

Nech aj my s pomocou psychofonetiky a psychozofie prispejeme k tomuto zámeru. A nech spoločne

zažijeme vela plodných stretnutí v roku 2018.

 

Yehuda Tagar

Medzinárodný psychofonetický institute

PACE – Akadémia psychozofie pre Strednú Európu