fbpx

PORADENSTVO


 

PORADCOVIA

OSOBNÉ KONZULTÁCIE – INDIVIDUÁLNE SEDENIE, PORADENSTVO PRE KOLEKTÍVY


YEHUDA KARABO TAGAR

Z
akladateľ, tvorca psychofonetiky, metódy poradenstva osobného
a organizačného rozvoja. Psychoterapeut a tréner psychoterapeutov, pôsobí v Európe, Afrike a Austrálii. Riaditeľ Psychophonetics Institute International (výskum, vývoj, medzinárodná spolupráca), Riaditeľ BECOME – British College of Methodical Empathy, Riaditeľ Persephone College UK, Prezident PACE – Psychosophy Academy of Central Europe (Budapest, Bratislava, Praha), Predseda Association for the Promotion of Artistic Therapies a International Association of Psychophonetics Practitioners (IAPP). Už takmer 30 rokov sa venuje tvorbe a rozvoju tejto modality, ako cesty vedomej evolúcie pre jednotlivcov i kolektívy.
Yehuda Tagar je na Slovensku približne každé 2 mesiace a je možné vopred sa objednať na konzultáciu s ním. Stretnutie prebieha v angličtine, ak anglicky nehovoríte, môžete si priviesť tlmočníka alebo ho zabezpečíme my.

 

CHCEM SA OBJEDNAŤ NA KONZULTÁCIUOSOBNÉ KONZULTÁCIE POD SUPERVÍZIOU


Ponúkame možnosť poradenského rozhovoru s praktikujúcimi študentmi a absolventami Školy empatie – Školy psychológie slobody. Súčasťou štúdia je práca s klientmi. Študenti – poradcovia sú oprávnení praktikovať psychofonetické poradenstvo pod supervíziou nasledovne: absolventi prvého ročníka – Empatický rozhovor (konverzačná fáza), absolventi a študenti druhého a tretieho ročníka celú metódu. Supervíziu nad procesom vykonáva Yehuda Tagar formou konzultácií s praktikujúcimi študentami – poradcami.


BLANKA LICHTNEROVÁBLANKA LICHTNEROVÁ
Pracovala som v poradenských firmách na pozíciách v oblasti financií a personalistiky. Po narodení syna som sa začala zaujímať o alternatívy, vyštudovala som 4-ročné vzdelávanie waldorfskej pedagogiky pre predprimárny vek a s kolegyňami sme založili druhú waldorfskú škôlku v Bratislave. Venujem sa organizácií a lektorovaniu waldorfského vzdelávania predprimárnej pedagogiky v spolupráci so zahraničnými lektormi, spoluorganizujem Školu Empatie – štúdium psychofonetiky na Slovensku. Psychofonetiku študujem a praktikujem, pretože dáva praktické nástroje na riešenie ťažkostí a osobný rast pri absolútom rešpektovaní osobnej slobody.
blankalichtnerova.sk

CHCEM SA OBJEDNAŤ NA KONZULTÁCIUSTANKA MIKOVÁSTANKA MIKOVÁ
Som skúsená lektorka rozvoja človeka v pracovných aj životných kompetenciách. Na základe svojich dlhoročných skúseností robím pod značkou SELF Development vlastný model zážitkových tréningov osobného rozvoja v oblasti starostlivosti o svoje duševné a fyzické zdravie, empatie, sebapoznania, asertivity, motivácie, tvorivosti a organizovania aj s využitím prvkov psychofonetiky. Konzultácie poskytujem prevažne v Banskej Bystrici.
www.selfdevelopment.sk

CHCEM SA OBJEDNAŤ NA KONZULTÁCIU


 

JANA KORMÚTHOVÁ

Pre lepšie pochopenie mnohých životných udalostí a výziev som začala navštevovať Školu empatie. Som absolventkou tretieho ročníka. Znalosti a skúsenosti sa snažím aplikovať do svojho života. Aktívne robím poradenstvo pre klientov už dva roky. Som mama a manželka a mám dve deti. Svoju činnosť rozvíjam aj pre združenie Pohodovo, kde krátkymi príspevkami chcem čitateľom priniesť zamyslenie, radosť a podporu pre pohodový život.
http://pohodovo.sk/author/jana/

CHCEM SA OBJEDNAŤ NA KONZULTÁCIU

 

ďalšie profily postupne doplníme