Posilnenie osobnej imunity v čase vírusovej epidémie s Psychofonetikou

Stres je pocit emocionálneho alebo fyzického napätia. Môže pochádzať z akejkoľvek udalosti alebo myšlienky, vďaka ktorej sa cítite frustrovaní, nahnevaní alebo nervózni. Stres je reakciou vášho tela na výzvu alebo požiadavku.
Medline Plus, https://medlineplus.gov/ency/article/003211.htm
———–
Stres oslabuje imunitný systém.
Americká psychologická asociácia, https://www.apa.org/research/action/immune
———-
Spôsob, akým reagujeme na stres a všeobecné zdravie nášho imunitného systému, sú veci, ktoré môžeme ovplyvniť. …. Neustály stres nás vedie k náchylnosti na choroby a chorobám, pretože (to) vážne oslabuje našu imunitu. Niektorí odborníci tvrdia, že stres je zodpovedný až za 90% všetkých chorôb.
Andrew Goliszek, Ph.D., je profesorom na Severnej Karolíne v A&T State University
Psychology today, https://www.psychologytoday.com/us/blog/how-the-mind-heals-the-body/201411/how-stress-affects-the-immune-system
——–
Pod komplexnými molekulárnymi a bunkovými udalosťami, ktoré prispievajú k príčinám a následkom stresu, leží ešte zložitejší dialóg medzi dvoma systémami: mozgom a imunitným systémom. Dalo by sa povedať, že biológia stresu viedla k novej výskumnej disciplíne: psycho-neuroimunologii.
Abdulla, S. Stres a imunita, Nature (1999), https://www.nature.com/articles/news990527-7
———–

POSILŇUJEME NAŠU IMUNITU – Chcel by som prispieť myšlienkou nádeje, povzbudenia a osobného posilnenia do dnešného všeobecného diskurzu tvárou v tvár panike, chaosu, ochrnutiu, bezmocnosti a rastúcim štátnym kontrolám spôsobeným šírením pandémie koronavíru. Tá myšlienka je nasledovná: Každý z nás sa môže voči tomuto nebezpečenstvu stať odolnejším priamym posilnením sily vlastnej imunity.
Ľudstvo je napadnuté vírusom, na ktorý nemá lekársku odpoveď. Ľudia v 190 krajinách sú nakazení, niektorí mŕtvi, niektorí umierajú a život, ako sme ho poznali doteraz, je vážne narušený. Všetko je pozdržané, hranice, podniky, školy, kultúrne podujatia, obchody, kaviarne, taxíky – všetko nám blízke. Niektoré veľké mestá, vrátane Prahy, sú zamknuté a panika je všade. Ľudia sa tiež zotavujú: do 22. marca 2020 bolo infikovaných 308 609 ľudí, zomrelo 13 069 ľudí a 95 829 ľudí sa uzdravilo. V Číne, zdroji toho všetkého – za posledné 3 dni neboli hlásené žiadne nové infekcie a úrady začali znovu otvárať parky, kultúrne centrá a reštaurácie. Zatiaľ nebola vytvorená žiadna vakcína. Ako sa všetci títo ľudia zotavili? Ako to, že 93% z 11 000 000 ľudí vo Wu-chane (prvé mesto, ktoré bolo zamknuté) nebolo infikovaných vôbec?

SILA IMUNITY JEDNOTLIVCA OVPLYVŇUJE VEĽKOSŤ RIZIKA – keď sa usadí prach a panika sa upokojí, nepochybujem, že všade sa objaví jeden solídny faktor: tí, ktorí majú silnejší imunitný systém, sa nenakazia, ak sa nakazia – nevykážu príznaky a ak aj prejavia príznaky – nezomrú na ne. Všetky uložené obmedzenia môžu pomôcť zabrániť šíreniu choroby, ale nepomôžu jej vyliečeniu. Vakcína ešte nebola vytvorená, ale aj keď bude vytvorená – vakcína nás nevylieči z infekcie. Jediné, čo môže urobiť vakcína, je stimulovať našu individuálnu imunitu. Sila imunitného systému jednotlivca je rozhodujúcim faktorom, pokiaľ ide o infekciu, príznaky a smrť. Preto je medzi infikovanými ľuďmi vo veku 10 – 30 rokov miera úmrtnosti 0,2% a medzi ľuďmi vo veku 70 a viac rokov je to 8 až 14,8%.
Nemôžeme zmeniť náš vek, ale môžeme zmeniť silu našej imunity v každom veku.

CHRONICKÝ STRES LIKVIDUJE ORGANIZMUS – Krátkodobý akútny stres je reakciou tela na nebezpečné situácie. Deje sa mobilizáciou hormónov – vrátane adrenalínu a kortizolu (a mnoho ďalších) – potrebných na rýchlu a účinnú reakciu. Tieto potom spôsobujú stresové reakcie vrátane zvýšeného srdcového rytmu, rýchleho dýchania, napínania svalov, vysokého krvného tlaku.
Chronický stres je dlhodobá záležitosť. Telo zostáva v strehu, aj keď nebezpečenstvo skončilo. Adrenalín zrýchľuje srdcový rytmus, zvyšuje krvný tlak a zvyšuje zásobovanie energiou. Kortizol, primárny stresový hormón, zvyšuje krvný cukor (glukózu) a dostupnosť látok, ktoré opravujú tkanivá, tiež mení reakcie imunitného systému a potláča tráviaci systém, reprodukčný systém a rastové procesy – to všetko škodí zdraviu, keď sa to stáva chronickým stavom.
V priebehu času vznikajú zdravotné riziká vrátane: oslabenia imunity, hnačky alebo zápchy, zabúdanie, bolesti hlavy, nedostatok energie alebo sústredenia, sexuálne problémy, stuhnutie čeľuste alebo krku, únava, problémy so spánkom alebo príliš dlhým spánkom, porucha funkcie žalúdka, a následne užívanie alkoholu alebo drog na relaxáciu. Príp. chudnutie alebo priberanie, prílišná bdelosť, náladovosť, pocit zdrvenia, strata kontroly, neschopnosť relaxovať a odpočívať, vyhýbanie sa, pocit negativity voči sebe, depresie a bezmocnosť. Stres ako príčina oslabenia imunity je skutočne hodná nášho preskúmania.

STRES POTLÁČA IMUNITU – Hlavnými zložkami imunitného systému sú lymfocyty (typy T a B) a makrofágy. Strážia telo, sú pripravené nájsť patogény (baktérie, vírusy, parazity, abnormálne bunky) a zničiť ich. Lymfocyty sú produkované kostnou dreňou, týmusom a samotnými lymfocytmi. Lymfocyty dostávajú podnety zo sympatického nervového systému pre nás, žiaľ, nevedome. Lymfocyty a makrofágy reagujú na stres-reakčným systémom, ktorý spôsobuje, že nadobličky produkujú steroidy, ktoré potláčajú imunitné reakcie. Toto je krátky náčrt toho, ako stres blokuje imunitu.

Stres je však spôsobený dvoma hlavnými faktormi:
1) fyziochemické faktory, ktoré môžeme ovplyvniť stravou a životným štýlom, a
2) psychologické faktory: emócie, frustrácie, reakcie, hnev, úzkosť, obrana, konflikty, negatívne myšlienky, strach. Tieto faktory vieme potenciálne zvládať. Keby sme len vedome vstúpili do formovania týchto emócií a ich vplyvu na telo – mohli by sme ovládať úroveň nášho stresu a následne podporiť silu našej imunity.
Psychofonetika je metóda seba uvedomenia a seba zvládania, ktorá môže priamo prispieť k posilneniu imunity ľudí. Vychádza z predpokladu, že sila imunity človeka je vyjadrením všeobecnej sily vitality človeka ako celku a že zvládanie nepotrebného stresu môže zvýšiť vlastnú vitalitu a imunitu. Zatiaľ čo meranie a monitorovanie úrovne imunity nie je možné – jednotlivci môžu merať svoju vlastnú úroveň vitality, energie, v akomkoľvek danom okamihu pomocou sebahodnotiacich stupníc. Pomáhame ľuďom identifikovať ich psychologické stresové faktory a zmierniť ich, aby sme im mohli pomôcť priamo zvýšiť ich životnú energiu. Psychofonetika môže ľuďom pomôcť identifikovať a transformovať stresové faktory, ktoré ich oslabujú; môže im tiež pomôcť identifikovať faktory, ktoré ich robia silnými – a vylepšiť ich. Toto je naša hlavná téza a to je naša reakcia na hrozbu pandémie koronavírusu.

Psychofonetické možnosti posilnenia imunity
1. Konfrontácia a transformácia strachu – tvárou v tvár nebezpečenstvu, ktorému čelíme. Všade okolo nás existuje silný strach, osobný a kolektívny. Strach potláča imunitu. Aby sa to dalo riešiť, je potrebné ho transformovať na základnej úrovni.

2. Oživenie – psychofonetický proces na zvýšenie vitality zahŕňajúci pohyb, gesto, vnímanie, vizualizáciu a hlásky. Naša vitalita sa neustále pokúša oživovať naše sily. V procese Oživovania pomocou psychofonetiky, tomu vedome pomáhame.

3. Identifikácia dynamiky ničiacej vitalitu a jej manažovanie – je možné uznať a identifikovať, ktoré nálady, stavy, emócie a dynamika síl ničia našu vitalitu. Ak ich vieme konfrontovať, prebrať vnútornú zodpovednosť za ich produkciu, vieme ich aj prekonať.

4. Spracovanie obranných reakcií – nekontrolované, opakujúce sa obranné reakcie sú deštruktívne tak pre našu sociálnu interakciu, ako aj pre náš vlastný organizmus, či už “vybuchneme” do seba alebo navonok. Psychofonetický proces „Prekonanie reakcii“ môže dať ľuďom kontrolu nad týmito stavmi.

5. Proces riadenia stresu – stres a úzkosť sú individuálne, ale existujú všeobecné psychofonetické procesy, ktoré umožňujú ľuďom prevziať kontrolu a obmedziť fyziologické poškodenie spôsobené psychickým stresom.

6. Identifikácia dynamiky zvyšujúcej vitalitu a následne jej vedomé zvyšovanie – všetci máme nálady a emócie, ktoré podporujú, povznášajú a vitalizujú naše sily. Vieme ich spoločne identifikovať a potom vedome využiť v náš vlastný prospech.

7. Zadanie na domácu prácu – všetko, čo sa na seminári dosiahne – sa môže stať rutinou „domácou prácou“ – cvičeniami, ktoré môžu pokračovať doma, čo prispieva k udržateľnej zmene životného štýlu

Autor: Yehuda Tagar

——–
PACE – Akadémia Psychosofie v strednej Európe – www.pace.sk – ponúkne krátke kurzy a semináre na tému Zvýšenie osobnej imunity verejnosti a zdravotníckym pracovníkom na rôznych miestach Slovenska, hneď ako to bude možné. V súčasnosti pracujeme na vytvorení internetovej platformy, kde by bolo možné aspoň čiastočné rýchle oboznámenie sa s nástrojmi , ktoré má každý k dispozícii a môže ich využiť v prospech posilnenia vlastného zdravia.
Vieme ponúknuť, okrem iného – možnosť stretnúť sa a premeniť vlastný strach; spoločne identifikovať dynamiku síl ničiacich vitalitu a pracovať na ich odstránení. Dôležitým faktorom je aj prekonanie obranných reakcií, ktoré často deštruktívne pôsobia na našu energiu.
Jedinečnosťou tejto metódy  je možnosť usmerniť a riadene znížiť úroveň stresu v tele. Ak človek dokáže prebrať zodpovednosť za vnútornú dynamiku, vie aj nájsť vlastné zdroje na svoje oživenie a zvýšenie svojej vitality. Tým posilňuje imunitu – odolnosť voči všetkým vonkajším faktorom.
Viac na túto tému sa dočítate v nasledujúcom čísle časopisu Vitalita.

Banner - zápis do 1. ročníka Školy empatie
Prečítajte si aj: