15.3.2018 Premena vlastného tieňa na múdrosť s Psychofonetikou – PUBLIC TALK v BA

Premena vlastného tieňa na múdrosť s Psychofonetikou – PUBLIC TALK v BA

Public Talks sú prednášky, na ktorých sa zúčastňujú študenti Školy Empatie, ale zároveň sú prístupné aj verejnosti, čo je jedinečná možnosť využiť príležitosť, ako sa stretnúť s Yehudom Tagarom a jeho žiakmi.

V každom človeku žijú jedno vedľa druhého svetlo ale aj temnota; vyššia ale aj nižšia bytosť; človek ale aj antičlovek . Rodíme sa s touto dualitou. Naša vyššia bytosť je náš potenciál. Naša nižšia bytosť je surový materiál na kultiváciu a integrovanie vyššieho potenciálu. Rozvoj nášho vyššieho potenciálu si vyžaduje stretnutie, prebudenie a premenu jeho opaku. Toto je zrejme ľudský osud.  Zložitosť nášho spoločenského a kultúrneho života, našej histórie a naše morálne výzvy sú projekciou tejto vnútornej ľudskej zložitosti.

Psychofonetika je modalita osobného uvedomenia a transformácie. Ponúka proces na premenu osobnej temnoty na prebudenie sa do svojho vyššieho potenciálu.

(Tento seminár je otvorený pre verejnosť a je zároveň súčasťou tretieho ročníka Psychofonetiky v Škole Empatie – Diplom “Pokročilý psychofonetický poradca”)

 


 

TRANSFORMING ONE’S SHADOW INTO WISDOM With Psychophonetics

In every human being there live side by side one’s light – and one’s darkness; one’s higher being – and one’s lower being; one’s true human being – and one’s anti human being. We are born with that duality. One’s higher being is one’s potential. One’s lower being – is the raw material for the cultivation and integration of one’s higher potential. Each person’s development of one’s higher potential requires encounter, awakening and transformation of its opposite. That seems to be human destiny. The complexity of our social and cultural life, our history and our moral challenges are the projections of that inner human complexity.

Psychophonetics is a modality of personal awareness and transformation. It offers a process for the transformation of personal darkness into personal awakening to one’s higher potential.

(This seminar is open to the public and is at the same time a part of the Foundation Year in Psychophonetics – Diploma in Coaching for Personal Development & Resilience.)


Workshop vedie:

YEHUDA TAGAR – zakladateľ Psychofonetiky, kouč, psychoterapeut. Vedie Školu empatie v Bernolákove, kde učí použitie psychofonetiky pre osobný rozvoj aj pre terapeutickú prax

 

Workshop je v anglickom jazyku s tlmočením, znalosť angličtiny NIE JE potrebná

 

 

Miesto: Centrum Radosť, Lýcejná 4, Bratislava

(Centrum Radosť sa nachádza v Starom meste. Stačí zazvoniť pri bráne na zvončeku (Centrum Radosť), potom ísť areáli rovno a doprava (asi 40m). Priestor je v žltej budove hneď na prízemí prvá miestnosť vľavo.)

Kedy: 15.3.2018 od 18:00-21:00

Cena: 15 Eur

 

PROSÍM PRIHLÁSTE SA TU:

[contact-form-7 404 "Not Found"]