PSYCHOFONETIKA – holistická umelecká terapia (Dni otvorených dverí)

Online seminár s Yehudom Tagarom –

súčasť Dní otvorených dverí v Škole empatie.

Vstup voľný. Je potrebné sa dopredu zaregistrovať.

Vedeli ste, že ľudská duša je v podstate umelec, že nie je ani analytická ani racionálna? Dávno predtým, než sa dokážeme vyjadriť v jasne definovaných pojmoch a slovách – žijeme v pocitoch, obrazoch, metaforách, vnútorných pohyboch a hláskach reči.

Profesor Albert Mehrabian z Kalifornskej univerzity, medzinárodný odborník na reč tela, zistil, že komunikácia je z 55 % neverbálna, z 38 % vokálna a zo 7 % len slová.
Všetky ľudské umenia sú založené na neverbálnej, imaginatívnej, inšpiratívnej, intuitívnej inteligencii, dokonca aj v literatúre a poézii.

Vychádzajúc z experimentálneho, iniciačného divadla – Psychofonetika využíva všetky formy umenia v procese sebauvedomenia, metodickej empatie, liečenia a rozvoja verbálneho aj neverbálneho prejavu.

Na tomto seminári Yehuda Tagar predstaví a predvedie, ako využívame psychofonetiku ako holistickú umeleckú terapiu.

Psychofonetika je modalita ľudského rozvoja, koučingu, poradenstva, psychoterapie, ktorá je založená na metodickej empatii a hlbokej inteligencii ľudských výrazových foriem vedomia: vnímanie, pohyb/gesto, vizualizácia a hlásky reči. Tieto médiá sú rozšírením tanca, drámy, maľby, sochárstva, poézie, hudby, architektúry, sociálneho umenia. Expresívne umenie vyjadruje, lieči, transformuje a živí hĺbku ľudského života duše

Vstup voľný. Je potrebné sa dopredu zaregistrovať.

Registrujte sa: TU
➡Celá udalosť bude prebiehať cez Zoom. Link vám pošleme deň pred udalosťou.
➡Seminár bude prebiehať v uzavretej skupine. Je možné sa pripojiť behom prvých 15 minút, potom sa skupina uzavrie, kvôli vytvoreniu bezpečného priestoru pre zúčastnených.

Tešíme sa na Vás!

Hlavný event Dní otvorených dverí
_____________________
Celoročné štúdium Školy empatie: http://bit.ly/skola-empatie-studium