fbpx

Psychofonetika

PSYCHOFONETIKA JE METÓDA SEBAUVEDOMENIA A OBNOVY CELÉHO ČLOVEKA: TELA, ŽIVOTNEJ ENERGIE, DUŠE I DUCHA.

Spojením hlbokého empatického rozhovoru a dramatoterapeutického procesu sa klient spojí s hlbokou múdrosťou svojho tela i duše, čo mu umožní porozumieť sám sebe a úspešne nastúpiť cestu ku zmenám v živote. Psychofonetika je forma celostného poradenstva osobného a profesionálneho rozvoja a/alebo psychoterapie. Psychoterapiu chápe nie ako opravu psychopatologických javov, ale ako cestu duševného rozvoja smerom k vyššiemu, plnšiemu a hlbšiemu potenciálu človeka.

Čím je psychofonetika výnimočná?
.
poskytuje praktické nástroje na zmenu, vyzdravenie, na základe spoznania príčin a súvislostí
. človek preberá zodpovednosť sám za seba, terapeut je jeho odborne školený priateľ a sprievodca, nevzniká terapeutická závislosť
. každý môže potenciálne tieto nástroje využívať aj mimo terapie, v pracovnom aj domácom prostredí bez prítomnosti terapeuta

Kto ju využíva?
Učitelia, lekári, zdravotnícki pracovníci, tréneri, lektori, sociálni pracovníci, právnici, umelci, manažéri, koučovia, všetci ktorí pracujú s klientmi. Rodičia, manželia, partneri.
Každá profesia i životná rola pred nás kladie životné výzvy. Môžu sa javiť ako prekážka, ale môžu byť aj príležitosťou pre osobný rast.

Pre organizácie poskytujeme poradenstvo v oblasti humanizácie pracovného prostredia a udržateľného rozvoja ľudí. V oblasti vzdelávania podporujeme hlbšie porozumenie potrebám študentov (od útleho veku až po dospelých) a prevenciu proti vyhoreniu pre vzdelávateľov. V oblasti celostnej alternatívnej medicíny napomáhame hlbšiemu pochopeniu súvislostí problémov tela a duše. Pre potreby osobného rozvoja poskytujeme jednoduché praktické nástroje osobného sebapoznania a spirituálneho rastu.

Pôsobenie psychofonetiky »