fbpx

Pôsobenie psychofonetiky


PRINCÍPY PSYCHOFONETIKY

Psychofonetika je metoda práce klienta s vlastnými duševnými obsahmi (otázkami, problémami).
Cieľom práce klienta na sebe je nové sebauvedomenie a mobilizácia vôle smerom k želaným zmenám v živote.
Ako nástroje sa používajú empatický rozhovor a vyjadrovanie vnútorného diania klienta pomocou vedomých giest (rukami, telom). Klient je pri celom procese pri plnom vedomí a má úplnú kontrolu nad témou, prioritami, smerovaním a hĺbkou dialógu a skúmania. Klient tak preberá plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a osobný rozvoj. Terapeut klienta pri procese sprevádza. Stáva sa tak odborne školeným priateľom a “pôrodnou asistentkou” klientovho nového sebauvedomenia.

ČO SA DÁ RIEŠIŤ POMOCOU PSYCHOFONETIKY?

Čokoľvek, čo klient považuje za problematické, čo riešiť chce a je ochotný prevziať za to zodpovednosť, a týka sa to jeho samého. Napríklad, najrôznejšie strachy, hnev, neistota, neschopnosť konať, prokrastinácia, neželané a opakované reaktívne správanie, projekcie, závislosti, dôsledky zneužívania, sebanenávisť, bolesť (telesná či duševná), Ale aj potrebné zmeny ako dôležité životné rozhodnutia, vzťahy (rodinné, partnerské, pracovné), osobný rast a rozvoj.

AKO TO FUNGUJE?

Klient získáva pomocou vedomého vnímania svojich pocitov a svojho fyzického tela body vstupu k hlbšej inteligencii ľudského tela, v ktorom sú uložené všetky zážitky. Metodickým použitím pamäte tela klient získava novú perspektívu, nový pohľad na vlastné zážitky, emocionálnu dynamiku a opakované, “automatické” správanie. Na základe tohoto nového pohľadu na samého seba sa môžu začať uskutočňovať praktické zmeny v živote klienta.
Všetky zážitky a skúsenosti sa počas života človeka ukladajú špeciálnym spôsobom v ľudskom tele. Nie všetky sú ale ľahko dostupné bežnému rozpamätávaniu sa – potlačili sme spomienku, alebo sú z raného detstva a podobne. Napriek tomu všetky ovplyvňujú náš duševný život, sociálne vzťahy i telesné zdravie. Práve tie nevedomé, zabudnuté zážitky sú tie, ktoré nás môžu ovplyvňovať ešte viac, pretože nevieme, čo v nás pôsobí.
Psychofonetika umožňuje, aby sa vzorce správania, myšlienky, emócie, pocity, predstavy o sebe samom, reakcie a projekcie dali spojiť s momentom a príčinou ich pôvodného vzniku. Ošetrenie pôvodnej príčiny z minulosti umožňuje zrealizovať želané zmeny v súčasnosti.
Tvorca metódy je
Yehuda Tagar, terapeut izraelského pôvodu, praktikujúci a vyučujúci psychofonetiku a metodickú empatiu. Robí poradenstvo pre jednotlivcov i organizácie už takmer 30 rokov. Od roku 2012 pôsobí aj v Strednej Európe. Na Slovensku pôsobí v Škole empatie – Škola psychológie slobody ako hlavný lektor.

Pozrite si aj krátke video (v angličtine so slovenskými titulkami)