fbpx

Priebeh terapeutického sedeniaPRIEBEH TERAPEUTICKÉHO SEDENIA

KONVERZAČNÁ FÁZA
Klient prichádza na stretnutie s témou, ktorú chce riešiť. Môže to byť napríklad strach z rozprávania na verejnosti, pred skupinou ľudí. Základom stretnutia je rozhovor. Terapeut klienta počúva a podporuje v popise a prežívaní jeho životnej situácie. Používa pri tom nástroje Metodickej empatie. Pomocou empatie pozýva klienta, aby do konverzácie zapojil hlbšiu dimenziu bytia, aby sa viac spojil so svojim cítením. Klient cíti, že terapeut mu hlboko rozumie, vytvára sa pocit spojenectva, komunity a duševného tepla – bezpečie dostatočné na to, aby klient mohol získať prístup k tým častiam samého seba, kde sa bežne neodvažuje.
Terapeut pomôže klientovi lepšie sa zorientovať a porozumieť svojej situácii, získať nadhľad a potenciálne si uvedomiť súvislosti, vynára sa nový, hlbší zmysel situácie. Obvykle je na zmenu postojov a konania potrebné vynaložiť vôľové úsilie. Potenciál tejto novej vôle býva potlačený pod hlbokými vrstvami popierania, zranení a strachu. Terapeut pomáha klientovi nabrať odvahu a povzbudí ho, aby prevzal hlbokú zpodpovednosť za vlastnú realitu, za svoj vnútorný i vonkajší život. Výsledkom tohto procesu je Prianie klienta – prianie zmeny. Prianie vyplynie bez námahy z klientovej hlbokej intuície, ako pri hladkom pôrode po náležitom procese tehotenstva. Prianie sa narodí.
Prianie stavia klienta do pozície skutočného vodcu procesu. Terapeut pracuje ako “pôrodná asistentka” priania, a potom ako klientov spoločník na ceste za jeho naplnením. Smer cesty udáva ten, koho cesta to je – klient.
Už aj samotné prianie mení realitu klienta, prianie sa začína uskutočňovať. Proces je možné v tomto bode ukončiť, alebo je možné pokračovať tzv. fázou akcie.

FÁZA AKCIE
Po vytvorení priania začína fáza akcie. Klient si vyberie príklad z nedávnej minulosti, skutočný moment zo svojho života, v ktorom sa udiali veci, na ktoré bola zameraná fáza konverzácie. Tento moment sa využije ako bod vstupu do reality, ktorá leží pod ním. Kombináciou aktivít vnímania, gesta, aktívnej vizualizácie a zvukov sa preskúma. Odhalia sa tak ukryté vzorce, zvyky, nefunkčné obranné mechanizmy, rôznorodosť vnútorných postáv a hlboká logika kažej z nich, i skrytý potenciál liečenia človeka. Smerovanie a priority sú v celom procese určované prianím klienta. Klient je počas celého procesu pri plnom, bdelom vedomí, terapeut ho sprevádza ako školený priateľ či sprievodca v neznámom teréne. Každý z odhalených prvkov bude pochopený a potom sa transformuje. Po konci fáze sedenia si terapeut s klientom overia, či bolo prianie naplnené, nasleduje domáca úloha – klient si prianie a poznanie súvislostí “odnáša domov”, a v bežnom živote pozoruje, aké zmeny sa dejú. Pre komplexnejšie problémy je vhodné urobiť 2-3 sedenia, niekedy viac.