Sebakritika, sebaprijatie a sebatransformácia

Od sebakritiky cez sebaprijatie k osobnej transformácii.

Našich najhorších nepriateľov nevidíme, pretože žijú v našom vnútri.

 

Existujú tam vedľa seba to najlepšie aj to najhoršie z nás: na jednej strane je to naša inteligencia, srdce, sila, kreativita, múdrosť, sebaúcta a láska a na tej druhej sú to naše polovedomé, agresívne, obranné reakcie, naše strachy z minulosti, ktoré sa premietajú do budúcnosti a takisto strach z vlastnej sily, sebanenávisť a sebapochybnosti premietané do iných ľudí.

Väčšina z nás v sebe neustále nosí sebakritika, ktorý je ako nôž zapichnutý v našom tele. Je to aktívna, deštruktívna prítomnosť čisto temnej duševnej postavy. Niektorí ju volajú sudca, perfekcionista alebo len čistá sebanenávisť.

Je to veľmi časté.

Väčšina z toho bola vytvorená v detstve zvnútornením charakterov našich rodičov a občas je to niečo z ešte dávnejšej minulosti.
Bez výnimky sa tento vzorec deštruktívne premieta do každého vzťahu v našom živote, až kým sa z toho nezobudíme, nepreberieme za to osobnú zodpovednosť a nezmeníme to vedome.

Na tomto seminári Yehuda Tagar predstaví psychofonetické procesy, ktorým je možné premeniť negatívne vnútorné hlasy na sebaprijatie, starostlivosť o seba a sebauzdravenie.

Kedy: 15.3.2022 o 17:30
Kde: Poprad / naživo v Lahodne nebo
Cena: 20€

Seminár pozostáva z prednášky, diskusie a ukážky psychofonetickej práce.
Bude tlmočený do slovenčiny.