SEBAMANAŽMENT S PSYCHOFONETIKOU (FB live)

Online prednáška s Yehudom Tagarom.
Tentokrát o sebamanažmente s psychofonetikou.

(V rámci série prednášok Školy Empatie).

 

Zvládame v svojom živote všeličo, ale to najťažšie pre nás, je zvládať seba.

Dôvod?

Sami seba nevidíme. Pozeráme na svet cez filtre nášho nevedomého ja; ale bez schopnosti vidieť či pozorovať seba. A je prakticky nemožné manažovať/zvládať to, čo nevidíme.

Väčšina z nás predstiera sebe a zvyšku sveta, že sme jedna osoba, hoci v skutočnosti je každý z nás kombináciou mnohých čiastkových podosobností, viacerých identít. Sme kombináciou spomienok a emócií, túžob, frustrácií, reakcií, projekcií, sympatií a antipatií. Ženú nás silné túžby a ašpirácie, no naše konanie určujú aj nezahojené rany – väčšina z nich je polovedomá alebo úplne v nevedomí. Napriek tomu riadia náš život.

My ale môžeme celý tento komplex vlastného vnútorného života zviditeľniť a uvidieť ho.
A práve to umožňuje psychofonetika.

Tretia podmienka (zo 7 podmienok) trvalo udržateľného osobného rozvoja je: záväzok považovať svoj vnútorný život za skutočný. Znie to jednoducho? No len do chvíle, kým to prakticky nevyskúšate. Je to zlomový moment v evolúcii človeka: uvedomenie si, že vnútorný život je taký skutočný ako ten vonkajší.

Nemôžeme čakať, kým budeme schopní vidieť svoj vnútorný život na to, aby sme ho mohli brať vážne. Je potrebný náš záväzok, brať svoj vnútorný život vážne – urobiť ho pre nás viditeľným a zvládnuteľným.

Za týmto účelom Škola Empatie na Slovensku ponúka profesionálny tréning.

Sledujte nás online v živom vysielaní na FB Školy empatie!
Kedy: 26.10.2021 o 18:00
FB event: https://www.facebook.com/events/362299248858388?ref=newsfeed

Tešíme sa na Vás!
———————-
Celoročné štúdium Školy empatie: http://bit.ly/skola-empatie-studium
Workshopy a prednášky: http://bit.ly/skola-empatie-podujatia
Videá: https://bit.ly/skola-empatie-fb-videa