fbpx

Dvojročný nadstavbový kurz

Diplom “Psychofonetický tréner osobného a skupinového rozvoja”

Tento dvojročný kurz je určený pre profesionálov, ktorý si prajú psychofonetiku používať v praxi ako svoju odbornú činnosť. Nadväzuje na základný ročník Psychofonetiky. Je to podrobný výcvik na poli empatie spolu s aktivitami založenými na Psychofonetike, ktorý ďalej uplatňuje hlbokú inteligenciu získanú zvedomením spontánnych gest, vizualizácie a hlások ľudskej reči. Budúci absolvent si vyberá a ďalej rozvíja svoju vlastnú praktickú formu aplikácie tejto metódy. Ročník je ukončený teoretickou záverečnou prácou a záznamom z praxe.

Ak sa pre štúdium rozhodnete, čaká vás:

 • 2 x 6 blokov 5-dňových intenzívnych seminárov v priebehu dvoch rokov zakončené 3-dňovým záverečným evaluačným stretnutím (60+3 dni). Tento kurz poskytuje komplexné 2 roky odbornej prípravy pre psychofonetický counseling a tréning osobného rozvoja pre jednotlivcov a skupiny.
 • Nadväzuje na základný ročník, prehĺbením nadobudnutých poznatkov a rozšírením o špecifické modality a situácie. Študent pokračuje v práci so sebou i v študijných skupinách. V prvej časti pod supervíziou trénuje konverzačnú fázu s klientmi z verejnosti, pričom počas štúdia sa kladie dôraz na zručnosti fázy akcie.
 • Táto dvojročná profesionálna nadstavba pripravuje kvalifikovaných ľudí pracovať samostatne ako nezávislí profesionálni kouči, counsellori a tréneri v súkromnej praxi, v spolupráci s klinikami a v službách v súlade s Etickým kódexom.

Obsah kurzu

 • Tréning psychofonetickej konverzačnej fázy.
 • Tréning psychofonetickej akčnej fázy.
 • Získanie efektívnych praktických zručností v holistickom councelingu a tréningu pre osobný rozvoj jednotlivca a skupiny.
 • Tréning fenomenológie a metodológie uvedomenia si skúsenosti.
 • Prax pre individuálnych klientov a vedenie malej skupiny pod supervíziou.

Kvalifikácia umožňuje

 • Registráciu a členstvo kouča, councelora a trénera v IAPP (International Association of Psychophonetics practitioners – Medzinárodná asociácia psychofonetických poradcov)
 • Licencia k profesionálnej praxi ako kouč a psychofonetický councelor.

Pre koho je tento kurz určený?

Tento kurz je určený pre ľudí, ktorí sa chcú stať efektívnymi profesionálmi v tejto oblasti, a zároveň neustále rozvíjať seba ako ľudskú bytosť, s mocnými nástrojmi psychofonetiky a so stále sa prehlbujúcimi aplikovateľnými vhľadmi do filozofie slobody a metodickej empatie.

Je to pre zrelých dospelých a skúsených odborníkov v terapeutickej oblasti, v oblasti vzdelávania, vedenia podnikov, technológií, umenia a služieb, ktorí chcú transformovať svoje bohaté skúsenosti a múdrosť do novej aplikácie posilnenia druhých, zároveň s prehlbovaním spojenia s vlastnou vnútornou múdrosťou a tvorivosťou.

Výsledok: Efektívny a udržateľný profesionálny psychofonetický tréner pre osobný rozvoj aplikovateľný pre jednotlivca alebo skupinu.

Podmienky štúdia

Vstupné požiadavky

 • Dosiahnutie kvalifikácie – absolvovanie základného ročníka.
 • Odhodlanie a schopnosť pôsobiť ako pozitívny agent zmeny vo vlastnom okolí.
 • Absolvovaný vstupný pohovor. Motivačný list.
 • Priebežná psychofonetická prax – osobná aj s klientmi.

Viac o nadstavbovom kurzu

Dokončenie odbornej prípravy v psychofonetike: modalita psycho-duchovno-somatickej podpory pre liečenie, rozvoj, transformáciu a kreativitu človeka.

Psychofonetická prax je terapeuticko-vzdelávací proces, ktorý umožňuje ľuďom vytvoriť objektívny pohľad na ich subjektívne skúsenosti, dať im nový význam a utvoriť pre seba novú realitu.

Ako profesia psychofonetika zahŕňa tieto zručnosti: mentoring, koučing, counceling, psychoterapia, psychosomatická seba-intervencia a psycho-spirituálne povzbudenie – uplatnené v jednom komplexnom flexibilnom procese na základe prezentovanej potreby a tréning osobného rozvoja. Umožňuje ľuďom, aby sa stali vlastnými liečiteľmi, učiteľmi, mentormi, vodcami a tvorcami vlastných životov.

Zručnosti psychofonetickej terapeuticko-vzdelávacej intervencie zahŕňajú:

Konverzačnú fázu
Cieľom konverzácie založenej na metodickej empatii je aktivovanie telesnej pamäte a tela, prostredníctvom vyjadrenia cez gesto, vizualizáciu a hlásky, prebudenie vnútorných postáv, posilnenie vlastného “JA”, uznanie a opustenie automatických vzorcov reakcií vytváraním nových postáv a nových reakcií, prekonávanie neželaných reakcií, privlastnenie projekcií, stretnutie a konfrontácia všetkých svojich aspektov s prevzatím hlbšej zodpovednosti za svoj osud, pričom sa prejavuje vlastný vyšší potenciál cez vlastnú existujúcu realitu.

Akčnú fázu
Psychofonetika je proces zapájania hlbšej inteligencie a potenciálnych zdrojov, sily a kreativity, mení životné výzvy na príležitosti pre osobný rast. To robí tým, že
a) umožňuje vytvorenie hlbšej perspektívy k vlastnej skúsenosti, nech už je to akákoľvek skúsenosť;
b) definuje cieľ, „Prianie“, ktoré určuje smer usilovania;
c) napomáha hlbokému skúmaniu dynamiky a skutočností, ktoré sú v pozadí skúsenosti;
d) sprístupňuje a mobilizuje hlboké interné, obnoviteľné zdroje pre vnútornú i vonkajšiu zmenu vedenú vlastným prianím.

Psychofonetika je psychológia slobody. Vo všetkých náročných podmienkach, kde sa človek nájde je hlavnou zložkou skúsenosti to, akým spôsob ju človek prežíva a aký význam jej dáva. V tej situácii nemusí byť možnosť slobodnej voľby, pokiaľ ide o dané okolnosti a skúsenosti, ktorým človek v danom čase čelí. Ale je tu potenciál slobody, pokiaľ ide o spôsob, akým človek čelí, vyrovnáva sa a vysporiadava sa s týmito okolnosťami a skúsenosťami, aký význam im dáva a ako sa rozhodne v reakcii na ne konať.