fbpx

Podmienky štúdia v Škole empatie

Forma štúdia

Základný kurz sa skladá z 6× 5-dňového intenzívneho celodenného seminára a z 3-dňového ukončovacieho seminára.

Každý výukový deň sa skladá zo 4 blokov, kde sa striedajú vysvetlenia metodiky a duševných javov, teoretické témy, praktické ukážky, cvičenia, osobné a supervízne otázky (podľa obsahu konkrétneho seminára).

Uzavretá skupina, max. 25 študentov na skupinu.

Prvý seminár organizujeme aj s cieľom poskytnúť možnosť zorientovať sa vo forme, priebehu a podmienkach štúdia. Po prvom stretnutí sa môžete rozhodnúť o pokračovaní štúdia.

Kurz prebieha v slovenčine a v angličtine súbežne s prekladom.

Semináre budú prebiehať preferovane v prezenčnej forme alebo online cez videokonferenciu (cez Zoom), ak nám situácia nedovolí sa stretnúť fyzicky.

Miesto konania

Semináre usporiadame na dvoch miestach: v Košiciach a v Bernolákove (pri Bratislave).

Cena

Cena zahŕňa 33 dní intenzívnych seminárov v rámci kurzu.

Nezahŕňa 4 individuálne sedenia s psychofonetickým counselorom, ktoré sú povinné v rámci ročníka ako osobná skúsenosť s metodikou a ktoré môžu byť absolvované u ľubovoľného counselora.

Nezahŕňa ubytovanie, dopravu a stravovanie. Ubytovanie v Bernolákove je možné aj v našich priestoroch.

Platba je možná aj v splátkach. Pri uhradení dopredu v jednej sume poskytujeme zľavu.

Celý základný kurz rok 2021/2022: 2975 EUR

1. seminár samostatne: 425 EUR.

Doplatok po 1. seminári za celý základný kurz: 2550 EUR.

– Možnosť platiť v troch splátkach po 850 EUR.

Sumu 2550 EUR je možné zaplatiť naraz a uplatniť si 10% zľavu, potom je platba pre študenta na zvyšok štúdia 2295 EUR.

Termíny

Základný kurz trvá 13-14 mesiacov, semináre sú usporiadané v rozpätí 2-3 mesiacov podľa aktuálnych plánov. Dátumy všetkých seminárov sú stanovené dopredu. Semináre zvyčajne začínajú v stredu a končia v nedeľu.

Termíny celého kurzu »

Podmienky prijatia

  • Vek: min. 25 rokov
  • Odporúčané skúsenosti: 2 roky práce s ľuďmi, nie je podmienkou.
  • Primerané fyzické a psychické zdravie

V súčasnosti je možné sa pridať do oboch skupín, ktoré začínajú vo februári a apríli 2022.

Prihlásiť sa na štúdium »

Podrobný popis a obsah kurzu »