25.10.2018 Sloboda a Autorita – koho nasledovať, keď nie je koho nasledovať – KE

Predstava AUTORITY sa nám väčšinou spája s prísnosťou, neústupnosťou, nárokmi a podmienkami. Často nás taký obraz odpudzuje tak silno, že si pod pojmom „vnútorná autorita“ nedokážeme predstaviť nič pozitívne. Avšak bez nejakej základnej disciplíny sa život človeka mení na zmäť popudov a inštinktov, na chaos myšlienok a protichodných činov. Z tohto uhla pohľadu zrejme nik nepochybuje o potrebe určitého „pána“, „majstra“, „kapitána“, „učiteľa“, ktorý by kormidloval cez more výziev života pevne a isto.

Ak si však z akéhokoľvek dôvodu postavíme na rozhodujúce miesto kapitána vo svojom živote kohokoľvek iného ako sami seba, čoskoro sa začnú vynárať zásadné konflikty. Či už je to partner, deti, práca, politika, médiá či rodina. Naše prebúdzajúce sa JA už neznesie príkazy zvonka, ktoré ho nútia ísť proti svojmu najvyššiemu potenciálu. Potreba byť autoritou „JA“ vo vlastnej duši je čoraz významnejšia a nevyhnutnejšia. Kde však nájsť toho, kto človeka bude viesť rozumne?

Humanistické prúdy v psychológii v spolupráci s novými ezoternými pohľadmi prinášajú mnoho vznešených ideí – rešpekt k sebe samému, sebaprijatie, odpustenie si, intuitívne vnímanie prúdov v živote… Ale ako to naplniť? Väčšina nášho života je meraná našim výkonom, naplnením podmienok, ktoré sú zvonka na človeka kladené. Ako v tomto zostať celistvou a sebarešpektujúcou sa ľudskou bytosťou?

Je čas nájsť skutočný spôsob ako vidieť vlastnú dušu. Nezostať len v duši pozerajúc sa do sveta, alebo reflektujúc telesné dianie. Je čas nájsť spôsob, ako vytvoriť možnosť pozrieť sa na duševné prežívanie objektívne. Túto schopnosť má každý jeden človek. Nepotrebuje byť k tomu špeciálne roky školený, nepotrebuje k tomu iných. Keď človek stojí v centre svojej duše v perspektíve voči tomu, čo sa mu deje, je sám sebe najväčším odborníkom. Je zároveň majstrom, pánom, aj autoritou, ktorá ho môže viesť životom najrozumnejšie, adekvátne k jeho telesno-duševno-duchovným potrebám.
Tak našou najväčšou výzvou je v súčasnosti zostať v centre svojej vlastnej duše s našou najvyššou autoritou – vedomým JA.

Predstavíme si zručnosti sebauvedomenia, pochopenia, spracovania vnútornej dynamiky a dáme tak priestor tomu, aby sme sa mohli rozhodovať a konať autenticky z vlastného vnútra a dôverovali sebe ako najvyššej autorite.

Psychofonetika je nástroj, ktorý môže pomôcť aktivovať nový zdroj uprostred osobnej krízy vďaka procesu vytvorenia hlbšej perspektívy voči sebe samému. Je to metóda osobného rozvoja, psychoterapie a liečenia na základe empatickej sily imaginácie, inšpirácie a intuície.

Prednáša YEHUDA TAGAR – zakladateľ Psychofonetiky, kouč, psychoterapeut. Vedie Školu empatie v Bernolákove, kde učí použitie psychofonetiky pre osobný rozvoj aj pre terapeutickú prax.
(Austrália, Izrael, Veľká Británia, Slovensko, Česko, Nemecko, Juhoafrická republika, Panama)

Workshop, ktorý je tvorený prednáškou, diskusiou a ukážkou psychofonetickej práce, je v anglickom jazyku s tlmočením, znalosť angličtiny NIE JE potrebná.

Príspevok: 20 Eur, zľava pre dôchodcov, rodičov na RD, samoživiteľov, invalidov
Študenti školy empatie vstup zdarma

kontakt: PACE Jana 0948216772

KAPACITA JE OBMEDZENÁ, PRIHLÁSTE SA PROSÍM TU:
slovakia@psychophonetics.com