TERMÍNY ŠKOLY EMPATIE


 

SKUPINA F

ZÁPIS DO ZÁKLADNÉHO ROČNÍKA

ZÁPIS PREBIEHA:
Košice do 25.10.2018
Bratislava do 31.12.2018


V prípade, že bude väčší počet záujemcov ako je kapacita študijnej skupiny, o prijatí študentov bude rozhodovať vedenie školy na základe aj vašej motivácie a poradia prihlášok.

KAPACITA ŠTÚDIA JE OBMEDZENÁ, PRIHLÁSTE SA RADŠEJ UŽ DNES 🙂
Škola si vyhradzuje právo na výberové konanie prihlásených uchádzačov.

INFORMÁCIE O PODMIENKACH ŠTÚDIA
PRIHLÁŠKA


Termíny Košice:

1.1. Október 2018         26.10 – 30.10.2018 úvodné stretnutie
                                      úvodný deň pre nových záujemcov
1.2. Január 2019          
5 dní – posledná možnosť pridať sa
1.3. Marec 2019           
5 dní
1.4. Máj 2019               
5 dní
1.5. August 2019          
5 dní
1.6. Október 2019        
5 dní
1.7. Január 2020           
5 dní ukončenie ročníka + bonusový seminár


Termíny Bratislava:

1.1. Január 2019           10. – 14.1. úvodné stretnutie
1.2. Marec 2019            22. – 26.3.
1.3. Jún 2019                
6. – 10.6.
1.4. August 2019          
21. – 25.8.
1.5. Október 2019        
23. – 27.10.
1.6. December 2019     
4. – 8.12.
1.7. Február 2020        
TBD – ukončenie ročníka a bonusový seminár


*** Termíny štúdia pre vyššie ročníky budú aktualizované v septembri 2018

SKUPINA D

ZÁKLADNÝ ROČNÍK

Umelecký workshop          13. – 17.09.2016
1.1. November 2016          05. – 09.11.2016 úvodné orientačné stretnutie
1.2. Január 2017                12. – 16.01.2017
1.3. Marec 2017                 24. – 28.03.2017
1.4. Máj 2017                     03. – 07.05.2017
1.5. Júl 2017                      01. – 05.07.2017
1.6 September  2017         21. – 25.09.2017
1.7. Január 2018                11. – 12.01.2018 ukončenie ročníka


DRUHÝ ROČNÍK

2.1 Január 2018                  13. – 17.01.2018
2.2 Marec 2018                   08. – 12.03.2018
2.3 Máj 2018                       11. – 15.05.2018
2.4 August 2018                  03. – 07.08.2018
2.5 Október 2018                10. – 14.10.2018
2.6 December 2018            30.11. – 04.12.2018
2.7 Február 2019                09. – 13.02.2019 ukončenie ročníka + bonusový seminár

 


 

SKUPINA B + C

DRUHÝ ROČNÍK

UKONČENIE PRVÉHO ROČNÍKA 18. – 19.1.2017 od 18:00 do 21:00.
2.1 január 2017                              18. – 22.01.2017
2.2 marec 2017                              17. – 21.03.2017
2.3 máj 2017                                  10. – 14.05.2017
2.4 júl 2017                                    07. – 11.07.2017
2.5 september 2017                      12. – 16.09.2017
2.6 november 2017                       08. – 12.11.2017
2.7 január 2018                              05.01.2018 ukončenie 2.ročníka

 

TRETÍ ROČNÍK

3.1 Január 2018                              06. – 10.01.2018
3.2 Marec 2018                               15. – 19.03.2018
3.3 Máj 2018                                   04. – 08.05.2018
3.4 Júl 2018                                     27. – 31.07.2018
3.5 September 2018                       05. – 09.09.2018
3.6 November 2018                        03. – 07.11.2018
3.7 Február 2019                             01. – 05.02.2019 ukončenie ročníka + bonusový seminár

 


 

SKUPINA A

ABSOLVENTI 3. ROČNÍKA

obhajoba a promócie 3. ročníka #1                   19. – 20.09.2017
obhajoba a promócie 3. ročníka #2                   10. – 11.02.2018

Nadstavbové štúdium pre absolventov 3. ročníka:
Psychologické teórie – spirituálna psychológia                      17. – 18.09. 2017
Tréning trénerov biografického workshopu                            08. – 09.02.2018
Biografický workshop pre absolventov 2. a 3. ročníka                              2018