Vôla vs. konanie

Vôla je hnacia sila konania. Keď je niečo vo vôli nejasné, alebo obsahuje protichodné smerovania, tak buď nekonáme vôbec, alebo stojí nás to príliš veľa energie.

Akonáhle urobíme rozhodnutie, objaví sa výzva: konať na základe tohto rozhodnutia. Je bežné, že človek cíti nedostatok sily a vôle; naviac, dokážeme to aj tvrdo odsúdiť ako naše zlyhanie.

Naša sebadôvera, naše sebavedomie, náš sebarešpekt a integrita závisia od toho, do akej miery splníme vlastné rozhodnutia. Vždy, keď nekonáme na základe rozhodnutia, ktoré sme urobili, oslabuje to našu vôľu. Vôľa je ako sval: ak ho používame, silnie, ak nie, ochabuje.

Vôľa je tajomná sila, jej fungovanie je vedomo ťažko uchopiteľné, aj keď sa o to človek pokúsi. Môžeme ale identifikovať 7 oblastí, ktoré sú potrebné k jej zdravému fungovaniu. Sú ako ohnivká na reťazi: sila reťaze závisí od každého článku rovnako. Ak sa má rozhodnutie pretaviť do konania, musia spolupracovať. Môžeme ich nazvať „sedem brán vôle“.

Keď v niektorom z nich nastane nejaký nesúlad, stávajú sa z nich bloky vôle.

Sú to nasledovné oblasti.

1. Rozhodnutie

Je to základ. Je to veľká vec. Ak toto urobíme len spolovice, čin nebude nasledovať. Rozhodnutie musí byť jasné a pevné – keď je to tak, tak to cítime.

2. Zámer

Je to zameriavací mechanizmus, zostruje rozhodnutia do akcie. Vytvára predstavu a proces implementácie. Sústredí pozornosť na možnosti.

3. Prianie

Zapája do činu hĺbku duše. Je to entuziazmus a duchovná účasť v konaní. Je to vedomie toho, čo je správny smer. Je to vízia vyššieho potenciálu čakajúceho na realizáciu. Cesta k prianiu nie je vždy rovná, ani nemusíme mať jasno v tom, čo si prajeme.

4. Motivácia

Táto je najvedomejšia časť konania. Niekedy sa zbiera dlho. Vôľa je ako rieka a motivácia sú jej prítoky. Čím silnejšia je motivácia, tým silnejší je čin. Protikladné motivácie rozštiepia vôľu až do stavu paralýzy. Uvedomenie si rôznych motivácií vyčistí priestor pre čin.

5. Túžba

Ona je hnacím motorom každého činu: oheň, konská sila, podnet k pohybu, zapálenie. Túžba je prírodný živel, ktorý sa dá skrotiť. Môže spolupracovať s našimi úmyslami, ak ju rešpektujeme a naučíme sa, ako ju zapojiť. Je to kôň, ktorý nás odnesie do vybraného cieľa. Alebo je to divoký kôň, ktorý s nami odbehne cez lesy a hory.

6. Energia (vitalita, životná energia, životná sila, čí)

Je palivo konania. Telo potrebuje potravu, auto benzín a osoba potrebuje životné sily, aby mohla konať na základe rozhodnutí. Odpočinok, spánok, výživa, priestor, okolie, čas, starostlivosť o seba, fyzická sila, podpora spolupracovníkov, pracovné podmienky – sú atribútmi dostatku energie do života.

7. Inštinkt

Je najhlbšia a najstaršia dimenzia vôle. Čin je možné dotiahnuť do úspešného konca iba ak s ním spolupracuje naša inštinktívna vôľa. Bez spoluúčasti mechanizmu prežitia sa nič neudeje. Nič nemôžeme slobodne robiť, kým naše telo niečo vníma ako nebezpečie.

Strach v nás žije vedľa odvahy, antipatia vedľa sympatie, príťažlivosť vedľa odpudivosti. Je možné transformovať jedno v druhé prostredníctvom vedomého preniknutia do inštinktívnej dimenzie vôle.

Každá z týchto oblastí môže byť dôvod, prečo dobré či pevné rozhodnutie nedospeje k činu.

Ak sa však hlbšie pozrieme do jednotlivých oblastí a do nich prenikneme vedomo, máme možnosť prísť na to, čo nás blokuje, a na základe tohoto nového vnímania uskutočniť zmenu.

Psychofonetika má procesy na identifikáciu toho, ktorá zo siedmych oblastí je slabšia, ktorá zastavuje tok vôle, a taktiež má procesy na posilnenie týchto oblastí a odstránenie blokov.

Vôľa je najmenej vedomá a zároveň najmocnejšia zo síl duše. Čo robíme, formuje náš život, naše telo – nás samotných. Stávame sa tým, čo robíme.

Na to, aby sme boli slobodné ľudské bytosti, musíme sa prebudiť k tomu, čo je za tým, čo robíme a ako konáme: k sile ľudskej vôle.

 

Pozývame Vás na akciu k téme vôla, konanie a rozhodovanie:

8.4.22 / 7 krokov k vedomému konaniu – online workshop
– procesy na identifikovanie a odstránenie blokov vôle

pôvodný text Yehuda Tagar
prepracoval Gabriel Cséfalvay
preklad Silvia Galatová

[Photo by Frank Busch on Unsplash]