fbpx

VZDELÁVANIE DETÍ A DOSPELÝCH

INŠPIROVAŤ, TVORIŤ, VZDELÁVAŤ

Profesionálny kurz metodickej empatie. Krátke kurzy zamerané na jednotlivé techniky a problémy, ako je riešenie konfliktov a zvládanie hnevu.

Metodická empatia a psychofonetika ponúka širokú škálu profesionálnych tréningov pre učiteľov, školiteľov, pedagógov, trénerov a lektorov. Sú ponúkané ako semináre ďalšieho vzdelávania pre profesijný rozvoj, na mieru pripravené kurzy pre rozvoj organizácie a ako súčasť základných diplomových kurzov pre pedagógov.

Starostlivosť o seba pre učiteľov

Manažment stresu, prevencia vyhorenia
Manažment vlastných útočných a obranných reakcií
Komunikačné zručnosti s rodičmi a kolegami
Metodická empatia s deťmi/študentmi
Zdravé hranice
Riešenie konfliktov a komunikačné zručnosti
Kolektívne rozhodovanie
Ochrana domova od práce a práce od domova

Vzdelávanie prichádza viac skrze to, kým človek je, ako to, čo človek vie a hovorí. Aby bol človek efektívnym pedagógom, musí byť zapojený v neustálom procese seba-vzdelávania a osobného rozvoja.
Vzdelávanie v podstate znamená proces zviditeľňovania potenciálu, ktorý žije vo vnútri ľudí. 

Empatia má zásadný význam pre vzdelávanie ako špecifický druh vnímania individuálnej skúseností študenta a jeho potenciálu, je nutná pre tvorbu a realizáciu efektívneho vzdelávacieho procesu.

Učiť niekoho je vysoko stresujúce zamestnanie s vysokou úrovňou vystavenia sa tlakom a očakávaniam. 

Metodická empatia a psychofonetika kombinuje empatiu voči sebe s empatiou voči ostatným, čo umožňuje hlbšiu múdrosť, kreativitu a vzťah k rozvoju udržateľným spôsobom, spolu so zručnosťami pre starostlivosť o seba samého.