Yehuda Tagar v Čechách. Už v ZÁŘÍ 2021!

Yehuda Tagar na cestách.
Kde? U susedov v Čechách.
Kedy? V září/septembri 2021!
Čo? 5x zaujímavých prednášok

 

– 16.9. v 18:00 komunitní centrum Mraveniště Markoušovice
– 17.9. v 18:00 zámek Malá skála (letohrádek hradu Vranov) 
– 18.9. v 10:00 centrum Sawa Nymburk
– 18.9. v 18:00 centrum Pohled (jóga, psychofonetika) Praha, Letohradská 16
– 19.9. v 15:00 Camphill na soutoku České Kopisty (Terezín)

 

Podrobný popis prednášok

 

16.9. v 18:00 komunitní centrum Mraveniště Markoušovice

PÉČE O SEBE, EMPATIE A HRANICE PRO PEDAGOGY

Být učitelem dětí je jednou z nejnáročnějších profesí. Od učitele vyžaduje všechno a pro mnohé je zdrojem stresu, vyčerpání a vyhoření. Naším záměrem je pomoci učitelům transformovat jejich profesi na udržitelnou, kreativní a energizující cestu osobního a profesního rozvoje. Představujeme – “Podmínky pro udržitelný lidský rozvoj “, nabízíme školení a mentoring pro změnu klímy a kultury v kolektivu učitelů .

https://www.domraveniste.cz/

 

17.9. v 18:00 zámek Malá skála

SPOJENÍ S VYŠŠÍM POTENCIÁLEM

Každý z nás se může kdykoliv zastavit a říci si: „Ještě tu nejsem úplně. Tolik mého skutečného potenciálu ještě není plně realizováno, vyjádřeno… Vytváří se to, co jsem přišel vytvořit? Přes veškerá omezení okamžiku, moje vyčerpání a nedostatek zdrojů – zbytek na mě čeká, až to objevím, spojím, vyjádřím a obnovím, abych v tomto životě dělal to, k čemu jsem přišel. Jen jsem zapomněl. ”

S PsychoFonetikou, antroposoficky založenou metodou léčení a osobního rozvoje, lze vytvořit proces pro obnovení, přístup a vyjádření skutečného potenciálu, energie a účelu života. Škola empatie, trénuje touto metodou. Nyní sídlí na Slovensku, ale existuje možnost vytvoření odborného školení Psychophonetiky v České republice v roce 2022.

 

18.9. v 10:00 centrum Sawa Nymburk

VNITŘNÍ LÉKAŘ – INTUITIVNÍ STAROSTLIVOST O TĚLO A DUŠI S PSYCHOFONETIKOU

Interní lékař žije nevědomě uvnitř každého, pracuje ve dne v noci, aby nás udržel naživu a V zdraví navzdory našemu nezdravému chování. Je možné probudit jeho genialitu, stát se vědomými spolupracovníky jeho neustálé dynamiky uzdravování. Pokud to neuděláme – staneme se pasivními spotřebiteli nezdravých průmyslových odvětví proti našim zájmům. S Psychofonetikou – aplikací Anthroposofie v 21. století – každý může vytvořit vědomé spojení s vlastním vnitřním léčitelem.

 

18.9. v 18:00 centrum Pohled (jóga, psychofonetika) Praha, Letohradská 16

SOUČASNÁ SITUACE JAKO PŘÍLEŽITOST – probuzení ve svém hlubším potenciálu

Každý okamžik v lidském životě je plný budoucího potenciálu. Každá životní situace je příležitostí k osobnímu rozvoji. Hluboký záměr, který nás motivoval k narození, je přítomen neustále, ale je třeba k němu přistupovat vědomě. Toto je akt vnitřního vedení, zvláště v době krize. Psychofonetika je metoda probuzení hlubšího potenciálu člověka na všech úrovních, jak se stát vlastním učitelem, vůdcem a léčitelem.

http://www.pohledpracoviste.com/pohled

 

19.9. v 15:00 Camphill na soutoku Českých Kopist. (Terezín)

UTVÁŘENÍ SPOLEČENSTVÍ ZALOŽENÉHO NA RESPEKTU

– uznání všech individuálních realit, VZTAHU a hranic mezi nimi – Čtvrtá ze „7 podmínek“ udržitelného osobního a duchovního rozvoje. Jak to prakticky aplikovat ve vztahu?
To, co nazýváme realitou, nepadá ze stromů – je vytvořeno jednotlivě. Pokud mám právo utvářet svoji realitu – vy také. Výzvou je – jak vytvořit vědomý vztah mezi našimi individuálními realitami tím, že budeme více, ne méně než my sami.

http://www.camphill.cz/

 

Vstupné na všechny přednášky je jednotné: 250 Kč.

Kontakt:

Jiří Švec
juragreen@seznam.cz
mob: 604670964