Zdiaľanie s priateľmi PACE, psychofonetiky a Školy empatie na Vianoce 2020

Drahí priatelia,

Vo vnútri každého z nás, v strede nášho tela a duše, je časť, ktorá nie je výtvorom tela alebo duše: naše individuálne ľudské „Ja“, duchovný svet v našom vnútri.

To „Ja“ sa môže stratiť v búrkach duše a intenzívnej interakcie s fyzickým svetom, ale môže sa aj oslobodiť od týchto dimenzií a obnoviť intímne spojenie so svojou skutočnou podstatou, so svojim duchovným pôvodom, s ríšou slnka a so slobodou.

V ktoromkoľvek momente v živote, uprostred akejkoľvek skúsenosti, akokoľvek ťažkej, môžeme zastaviť naše identifikovanie sa s externými skutočnosťami, môžeme si spomenúť kým sme, urobiť slobodnú voľbu a priniesť nový, čerstvý, skutočne duchovný impulz do tohto momentu, do priestoru, do tlakov, do intenzívnych interakcií z inej dimenzie našej vnútornej reality, a to môže zmeniť všetko.

Svetové „Ja“ si zvolilo vstúpiť do pozemskej reality v najtemnejšej hodine asi pred 2000 rokmi a dalo celému svetu a ľudstvu kompletne novú nádej a smer.

Teraz už svetové „Ja“ môže vojsť do pozemskej reality cez „Ja“ individualít v ich slobodnej voľbe.

Antroposofia je pohľad na svet, skúsenosť, skutok, ktorý môže posilniť realitu individuálneho ľudského ducha uprostred akejkoľvek ľudskej situácie. Tento potenciál sa môže stať realitou iba skrz individuálne slobodné konanie ľudského „Ja“. Nie je to niečo v čo veriť. Je to niečo, čo je potrebné robiť. Preto je to skutočnou filozofiou slobody. Psychosofia je aplikáciou antroposofie – psychologickým, psychoterapeutickým, psycho-rozvojovým. Preto je psychosofia psychológiou slobody. Psychofonetika je prvou metodickou aplikáciou psychosofie. Preto je to psycho-rozvoj slobody: nástroj na ľudskú obnovu, umožňujúc životu ako takému, aby sa stal procesom rozvoja pre osobnú dušu a individuálneho ducha.

Nech tento špeciálny čas roka nám umožní zastaviť každodenný zhon na dlhý moment, pozrieť sa na náš život sčerstva a priniesť do neho nový impulz z nášho individuálneho ducha tak, aby z toho mali prospech všetci.

Nech nám ten nový prichádzajúci rok predstaví veľa „malých Vianoc“, skrz ktoré si môžeme obnoviť náš osobný život z nášho ducha.

Yehuda Tagar
Bernolákovo, 22. decembra 2020